Phong thủy

Cách chọn số lượng cá phong thủy

Đang tải...

Với nhiều người, nuôi cá là thú vui là phong cảnh nhưng nếu biết cách sử dụng phong thủy trong nuôi cá sẽ rất tốt cho chủ nhà. Phong thủy trong nuôi cá chỉ là chọn số lượng cá nuôi phối hợp với thuộc tính ngũ hành của Hà Đồ để luận tốt xấu.

Cách chọn số lượng cá nuôi theo phong thủy

Cách chọn số lượng cá nuôi phối hợp với thuộc tính ngũ hành của Hà Đồ để luận tốt xấu.

Ý nghĩa số lượng của cá nuôi theo phong thủy:
– 1 con, thuộc Thủy, làm tăng cường Thủy khí, đây là khí vượng tài nên được coi là cát (tốt).

– 2 con, thuộc Hỏa, làm hao tổn Thủy khí, loại khí này bị tiêu hao, nên bị xem là xấu.

– 3 con, thuộc Mộc, làm giảm Thủy khí, nên bất lợi.

– 4 con, thuộc Kim, có thể làm vượng Thủy, Thủy khí gia tăng làm tài khí thêm vượng.

– 5 con, thuộc Thổ, khắc chế Thủy, Thủy khí bị khắc nên bất lợi.

Đang tải...

– 6 con, thuộc Thủy, tăng Thủy khí là khí vượng tài nên tốt.

– 7 con, thuộc Hỏa, làm tiêu hao Thủy khí, mặc dù khí này bị hao tổn nhưng không tốt không xấu.

– 8 con, thuộc Mộc, làm giảm Thủy khí, khí này bị giảm nên bất lợi.

– 9 con, thuộc Kim, làm vượng Thủy khí nên rất tốt.

– 10 con, thuộc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khí bị giảm nên bất lợi.

Dựa vào mối tương quan giữa 12 Con Giáp và ngũ hành để chọn số lượng cá nuôi theo tuổi của Con Giáp:
– Người tuổi Tý, tuổi Hợi theo ngũ hành thuộc Thủy: nên nuôi 1 hoặc 6 con cá.
– Người tuổi Dần, tuổi Mão theo ngũ hành thuộc Mộc: nên nuôi 3 hoặc 8 con cá.
– Người tuổi Tỵ, tuổi Ngọ theo ngũ hành thuộc Hỏa: nên nuôi 2 hoặc 7 con cá.
– Người tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Sửu, tuổi Mùi theo ngũ hành thuộc Thổ: nên nuôi 5, 10, 4, 9 con cá.

 

Đang tải...

Bình luận