Xem tướng - Coi tướng - xem tướng số

Coi tháng sinh tốt xấu

Đang tải...

Xem thiên can xem tuổi con gì rồi nhìn tháng sinh(nam, nữ coi chung, xem tháng Âm Lịch, và nếu trùng 2,3 tháng cũng là của mình), từ đó luận xem bản thân mình tháng sinh tốt xấu.

xem-thang-sinh-tot-xau

Xem tháng sinh đoán tốt xấu

Cô Thần:

Số khắc vợ chồng, khắc con, số phận bạc, anh em không hòa thuận, việc gì cũng tự mình lo liệu

Qủa Tú:

Số khắc vợ chồng, khắc con, số phận bạc, gái gặp số này không có chồng con.

Đại Bại:

Số Đại Bại nếu lập gia đình thì không thành nhưng việc khác lại thành, bằng không thì sự nghiệp phưu lưu

Lang Phạm:

Nếu phát triển sự nghiệp xa xứ thì tốt.

Bát Bại:

Gia đình, sự nghiệp không thành, trai đi đông tây, gái đi nam bắc, số lưu lạc phong trần.

Tiểu Lang Phạm:

Trai làm con nuôi người ta hoặc làm bộ hạ, gái thì sát, gái kỵ cho mẹ anh em bà con.

Phá Gia Sát:

Làm ăn lập nghiệp tại quê hương nơi sinh ra không thành, có số đi xứ khác làm ăn lập nghiệp thành công.

Tam Hình Sát:

Cẩn thận kẻo bị giam cầm đi tù.

Đang tải...

Đại Hao:

Cẩn trọng kẻo làm ăn thất bại, tiền tài cẩn thận kẻo hao hụt bất thình lình.

Lục hạp:

Với cha mẹ, anh em, bà còn, làm ăn đều hợp, xuôi thuận

Quan Sát:

Tuổi nhỏ khó nuôi, lớn lên hay có tai nạn hay bệnh hoặc ít nhất phải chịu tật.

Đang tải...

Bình luận