12 Con giáp - Coi bói tử vi mười hai con giáp

Coi tuổi xung khắc phải xem mệnh có hợp hay không?

Đang tải...

Trong môn tử vi, tứ hành xung là cơ sở để dựa vào đó để luận giải số mệnh con người, và xem sự tương khắc giữa các tuổi hợp hay khắc nhau. Song với những hiểu biết thông thường mà mọi người vẫn viết về tứ hành xung này là chưa hoàn toàn đầy đủ và chính xác.

1. Tứ hành xung là chỉ xung theo cặp

Theo quy luật ngũ hành, tử vi phân chia thành 3 nhóm con giáp tứ hành xung như sau: Dần Thân Tị Hợi, Thìn Tuất Sửu Mùi, Tý Ngọ Mão Dậu. Dần và Mão ứng với hành Mộc; Thân và Dậu ứng với hành Kim, Hợi và Tí ứng với hành Thủy, Ngọ và Tị ứng với hành Hỏa; còn lại Thìn, Tuất, Sửu và Mùi là hành Thổ.

Đang tải...

Nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ rằng Kim Khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim cho nên thực chất ra chỉ là Dần xung với Thân, Mão xung với Dậu, Tị xung với Hợi, Tí xung với Ngọ chứ không phải là 4 con giáp trong cùng một nhóm thì sẽ xung lẫn nhau.

ngu-hanh-tuong-khac

ngu-hanh-tuong-khac

Thậm chí, có trường hợp dù nằm trong cùng một nhóm tứ hành xung nhưng vẫn hợp nhau như Thân – Tỵ, Dần – Hợi.

2. Xung khắc còn phải dựa vào mệnh

Sự xung khắc giữa các con giáp không đơn giản chỉ dựa vào các cặp trong bộ tứ hành xung mà còn bị chi phối bởi mệnh nữa. Có nghĩa là ngoài yếu tố địa chi ra thì phải dựa vào cả thiên can. Không phải bất kỳ người tuổi Thân nào cũng bị khắc với người tuổi Dần và tương tự với nhiều trường hợp khác.

Theo tự điển tử vi của Đắc Lộc đã phân chia tính chất âm dương như sau: Tí, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất thuộc dương; Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi thuộc âm. Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm là dương; Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý là âm.

Về mặt ngũ hành, Giáp, Ất là hành Mộc; Bính, Đinh là hành Hỏa; Mậu, Kỷ là Thổ; Canh, Tân là Kim và Nhâm, Quý là Thủy.

Lục Thập Hoa Giáp được cấu thành dựa trên một nguyên tắc chính là can dương ghép với chi dương, can âm ghép với chi âm, nên mới có 60 năm, 60 hoa giáp. Và khi kết hợp can và chi sẽ tạo thành một năm thì năm đó sẽ mang một hành khác với cả can và cả chi, gọi là nạp âm Lục Thập Hoa Giáp.

Hai tuổi giáp sẽ chỉ thực sự xung khắc với nhau nếu mệnh tương khắc. Chẳng hạn như Tỵ tương xung với Hợi, nhưng tuổi Kỷ Tỵ là nạp âm Mộc lại không xung với Kỷ Hợi nạp âm Mộc, hay như Quý Hợi nạp âm Thủy, Ất Hợi nạp âm Hỏa.

Như vậy ta có thể kết luận, việc luận giải số mệnh và xem tương khắc giữa người này với người kia mà chỉ dựa vào sự hiểu biết thông thường về tứ hành xung thì sẽ không chính xác và toàn diện được. Nếu muốn xem xung khắc của hai người, tốt nhất nên luận giải mệnh mới chính xác..

Đang tải...

Bình luận