Cung Ma Kết

Lý do không nên chọc giận Ma Kết

Đang tải...

Lý do không nên chọc giận Ma Kết, bởi cung này cực cấp chấp nhưng khi quyết định báo thù thì không bao giờ từ bỏ, có cáu đến đâu cũng không bao giờ thể hiện qua nét mặt.

Đang tải...

                                                                                                                                                                                                                                                                      Nguồn: sưu tầm

Đang tải...

Bình luận