Xem ngày tốt xấu

Ngày đẹp mở hàng, xuất hành đầu năm 2015

Đang tải...

Đầu năm ai cũng muốn thuận buồm xuôi gió để cả năm may mắn tài lộc đầy túi sức khỏe vô biên. Vậy, bạn có biết xem ngày tốt chọn ngày đẹp để mở hàng, khai xuân, khai bút, đi chùa cầu lễ,… không?

ngày tốt đầu năm cho việc khai chương mở hàng đi chùa

Xem boi ngày đẹp giờ tốt cho việc mở hàng khai chương, khai bút, đi lễ đầu xuân năm mới 2015

Ngày tốt xuất hành, khai bút, đi lễ và mở hàng đầu năm mới 2015

– Ngày mùng Một Tết (thứ 5, 19/02): đều có thể xuất hành, đi lễ, khai bút, mở hàng. Xuất hành theo hướng Đông gặp Tài thần, hướng Tây Nam gặp Hỷ thần.

– Ngày mùng Hai Tết (thứ 6, 20/02): rất tốt cho mọi việc – xuất hành, lễ bái, khai bút, mở hàng. Đi hướng Đông gặp Tài thần, hướng Nam gặp Hỷ thần.

– Ngày mùng Ba Tết (thứ 7, 21/02): đi lễ bái, chùa chiềng, cầu tài cầu phúc là tốt nhất.

– Ngày mùng Bốn Tết (Chủ nhật, 22/02): đi lễ bái, chùa chiềng, cầu tài cầu phúc là tốt nhất.

– Ngày mùng Năm Tết (thứ 2, 23/02): đi lễ bái, chùa chiềng, cầu tài cầu phúc là tốt nhất.

– Ngày mùng Sáu (thứ 3, 24/02): xuất hành, đi lễ chùa, khai bút, mở hàng đều tốt cả. Xuất hành hướng Tây Nam đều gặp Tài thần và Hỷ thần.

– Ngày mùng Bảy (thứ 4, 25/02): đi lễ bái, chùa chiềng, cầu tài cầu phúc là tốt nhất.

– Ngày mùng Tám (thứ 5, 26/02): rất tốt để mở hàng đầu năm, đi lễ ở đền, chùa.

– Ngày mùng Chín (thứ 6, 27/02): rất tốt để mở hàng đầu năm, đi lễ ở đền, chùa.

– Ngày mùng Mười (thứ 7, 28/02): rất tốt để mở hàng đầu năm, đi lễ ở đền, chùa.

P/S: Xuất hành theo hướng Tài thần để cầu tài, cầu lộc, công danh và sự nghiệp. Bạn muốn xem tuổi xông đất đầu năm xem tại Xông đất 2015!

Ngày giờ tốt mở hàng đầu năm theo từng tuổi

Theo như thống kê ở trên, những người chủ cửa hàng, giám đốc công ty, thành viên ban lãnh đạo vào các ngày

 • Mùng 1 (19/02)
 • Mùng 2 (20/02)
 • Mùng 6 (24/02)
 • Mùng 8 (26/02)
 • Mùng 9 (27/02)
 • Mùng 10 (28/02)

đều có thể đứng ra làm người đại diện mở hàng đầu năm. Tuy nhiên, với mỗi tuổi đều có những ngày giờ phù hợp nhất để thực hiện.

Sau đây là danh sách mở hàng đầu năm 2015 Ất Mùi theo tuổi:

– Tuổi Tý:

 • Ngày mùng 01, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 09h – 11h

– Tuổi Sửu:

 • Ngày mùng 08, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 11h – 13h
 • Ngày 11 âm lịch, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 11h – 13h

– Tuổi Dần:

 • Ngày mùng 09, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 09h – 11h
 • Ngày mùng 10, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 11h – 13h

– Tuổi Mão:

 • Ngày mùng 06, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 09h – 11h
 • Ngày mùng 09, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 09h – 11h
 • Ngày mùng 10, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 13h – 15h

– Tuổi Thìn:

 • Ngày mùng 08, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 11h – 13h
 • Ngày 11 âm lịch, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 11h – 13h

– Tuổi Tỵ:

Đang tải...
 • Ngày mùng 08, giờ đẹp: 05h – 07 hoặc 11h – 13h

– Tuổi Ngọ:

 • Ngày mùng 01, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 09h – 11h
 • Ngày mùng 06, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 09h – 11h
 • Ngày mùng 09, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 09h – 11h

– Tuổi Mùi:

 • Ngày mùng 02, giờ đẹp: 11h – 13h hoặc 13h – 15h
 • Ngày mùng 10, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 11h – 13h

– Tuổi Thân:

 • Ngày 11 âm lịch, giờ đẹp: 11h – 13h hoặc 15h – 17h

– Tuổi Dậu:

 • Ngày mùng 01, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 09h – 11h

– Tuổi Tuất:

 • Ngày mùng 01, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 13h – 15h
 • Ngày mùng 02, giờ đẹp: 11h – 13h hoặc 13h – 15h

– Tuổi Hợi:

 • Ngày mùng 01, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 09h – 11h
 • Ngày mùng 02, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 11h – 13h
 • Ngày mùng 06, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 09h – 11h

Trường hợp chọn người khác, ngoài tuổi ra thì cần quan tâm tới tính cách, năng lực, phẩm chất của người đó sao cho phù hợp.

Đang tải...

Bình luận