Xem ngày tốt xấu

Ngày tốt xấu của 12 Con Giáp thứ 2 ngày 13 tháng 4 năm 2015

Đang tải...

Cho 12 Con Giáp xem tử vi ngày tốt xấu thứ 2 ngày 13 tháng 4 năm 2015, cho bạn xem giờ tốt và mày sắc may mắn trong ngày thứ 2.

Ngày tốt xấu của 12 Con Giáp thứ 2 ngày 13 tháng 4 năm 2015

Xem ngày tốt xấu của 12 Con Giáp thứ 2 ngày 13 tháng 4 năm 2015

Giờ tốt của tuổi Tý hôm nay là giờ Thìn (7h – 9h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng.

Sửu: Giờ tốt của tuổi Sửu hôm nay là giờ Dậu (17h – 19h). Màu sắc may mắn của bạn là màu nâu.
Giờ tốt của tuổi Dần hôm nay là giờ Thìn (7h – 9h). Màu sắc may mắn của bạn là màu navy.

Giờ tốt của tuổi Mão hôm nay là giờ Tỵ (9h – 11h). Màu sắc may mắn của bạn là màu đỏ son.

Giờ tốt của tuổi Thìn hôm nay là giờ Ngọ (11h – 13h). Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh lục nhạt.

Đang tải...
Giờ tốt của tuổi Tỵ hôm nay là giờ Ngọ (11h – 13h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng đất.

Giờ tốt của tuổi Ngọ hôm nay là giờ Dậu (17h – 19h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng chanh.

Giờ tốt của tuổi Mùi hôm nay là giờ Mùi (13h – 15h). Màu sắc may mắn của bạn là màu đỏ thẫm.

Giờ tốt của tuổi Thân hôm nay là giờ Thân (15h – 17h). Màu sắc may mắn của bạn là màu đỏ nhung.

Giờ tốt của tuổi Dậu hôm nay là giờ Thân (15h – 17h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng nhạt.

Giờ tốt của tuổi Tuất hôm nay là giờ Thìn (7h – 9h). Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh đen.

Giờ tốt của tuổi Hợi hôm nay là giờ Tỵ (9h – 11h). Màu sắc may mắn của bạn là màu đen.\
Đang tải...

Bình luận