Phong thủy

Phương pháp xác định tài vị nhà cửa của phái Phi Tinh

Đang tải...

Từ việc phân tích tính chất của phong thủy học, ta biết được những quy luật cơ bản của tài vị là thấy nước. Thủy động sơn tĩnh, ngôi nhà ở hướng Đông, Tây mang tính động thuộc Thủy như : hồ nước, ao cá, bể cá, máy giặt, nguồn nước, lỗ không khí, lối đi, cửa sổ, chỗ lõm… và dặc biệt là những nơi trũng thấp đều thuộc Thủy.

Trong mỗi ngôi nhà, mỗi nguyên vận thì chữ “Thủy” trong Huyền Không học đều có sự biến đổi khác nhau, và điều này không phải là biến đổi mãi mãi. Vận dụng Huyền Không Phi Tinh để xác định tài vị nhà cửa. Thông thường thì dùng Phi Tinh bàn chỉ phương vị để xác định tài vị nhà cửa, hoặc là coi phương vị của sao đương vượng là tài vị.

phuong-phap-xac-dinh-tai-vi-nha-cua-cua-phai-phi-tinh

phuong-phap-xac-dinh-tai-vi-nha-cua-cua-phai-phi-tinh

Thông thường tài vị con người đều xác định ở những nơi như phòng ngủ và phòng làm việc. Phương pháp xác định tài vị con người và phương pháp xác định tài vị nhà cửa đều giống nhau. Sau khi xác định được tài vị của phòng ngủ và tài vị phong làm việc, tiếp tục phân tích mệnh cục của con người, và cuối cùng mói phán đoán xem tài vị ấy tốt xấu ra sao. Ví dụ như: Bàn Phi Tinh sơn Tý hướng Ngọ của ngôi nhà như sau :

Trên tinh bàn, sao của hướng bàn đương vượng di chuyển đến phương vị ngồi, “8” sao thứ vượng di chuyển đến cung Khôn. Tổ hợp cung Khôn Lục bát, Bát bạch Cấn Thổ sinh Lục bạch Kim, có thể làm tài vị của ngôi nhà này. Cung Khôn trong Bát Trạch bàn là Tuyệt mệnh điều này cho thấy tài vị ở đây không phải là mạnh.

“8” sao thứ vượng của sơn bàn di chuyển đến cung Ly. Tổ hợp Lục bát Phi Tinh của cung Ly, Thổ Kim tương sinh, đồng thời còn là vị trí cát trong Bát Trạch bàn Diên niên. Phương vị này là vượng tinh tương đối tốt, nhưng cần phải chú ý là tài vị này là vượng tinh sơn bàn của bàn Phi Tinh, và tất nhiên có thể là tài vị của ngôi nhà. Nhưng bố cục tài vị và bố cục tài vị và bố cục tài vị hướng bàn chắc chắn cũng sẽ khác nhau. Tài vị hướng bàn gặp Thủy sẽ phát tài, còn tài vị sơn bàn gặp Thủy sẽ tổnhại đến con người hoặc không có lợi cho sức khỏe.

Ngày nay, chúng ta đã biết được tài vị nhà cửa ở cung Khôn của phía Nam và phí Tây Nam, cũng chính là muốn nói tới trong ngôi nhà thì tài vị của phòng ngủ ở cung Khôn phía Tây Nam và cung Ly phí Nam ( vì tạo hướng của phòng ngủ đều lấy phòng chính làm trung tâm, do vậy Phi Tinh bàn và Bát Trạch bàn không giống nhau). Đương nhiên khi chúng ta đã biết được tài vị của phòng ngủ rồi thì cần phải phán đoán xem tài vị này là tốt xấu như thế nào ? Chủ yếu ta đi phân tích mệnh cục của con người.

Đang tải...

Như chúng ta đã biết, nhất quẻ quản tam sơn cũng chính là nói tới tài vị của cung Ly có 3 sơn đó là Bính, Ngọ, Đinh. tài vị cung Khôn cũng có 3 sơn là Mùi, Khôn, Thân. Ba tài vị này đã chiếm ba thiên can và ba địa chi. Trong ba thiên can và ba địa chi này nếu trong đó có một can chi là tài tinh hoặc dùng thần trong mệnh cục của chủ nhà thì tài vị này là tài vị tốt của con người. Nếu nhật chru có lực có thể đảm nhiệm được tài tinh. Nếu kết hơpcj với mệnh cục thì càng trở nên tốt đẹp.

-Theo lvs-

Đang tải...

Bình luận