Phong thủy

Tăng vượng khí cho gia chủ theo số lượng cá nuôi trong bể

Đang tải...

Cùng tìm hiểu ý nghĩa từng con số theo phong thủy để có thể lựa chọn số lượng cá phù hợp, tận dụng triệt để ý nghĩa theo ý nghĩa phong thủy, tăng vượng khí.

Dựa theo đuôi số của số lượng cá trong bể và ngũ hành

Số 1: Ngũ hành thuộc Thủy, có thể gia tăng năng lượng của Thủy, Thủy vượng tài khí, mang lại may mắn

Số 2: Ngũ hành thuộc Mộc, làm tiêu tan năng lượng của Thủy, tài khí bình thường

Số 3: Ngũ hành thuộc Mộc, năng lượng của Thủy bị thất thoat, không có lợi cho tài vận.

Số 4: Ngũ hành thuộc Kim, có thể vượng năng lượng của Thủy, đem lại may mắn cho tài vận.

tang-vuong-khi-cho-gia-chu-theo-so-luong-ca-nuoi-trong-be

tang-vuong-khi-cho-gia-chu-theo-so-luong-ca-nuoi-trong-be

Số 5: Ngũ hành thuộc Thổ, có thể khắc chế năng lượng của Thủy, không có lợi cho tài vận.

Số 6: Ngũ hành thuộc Thủy, có thể gia tăng năng lượng của Thủy, Thủy vượng tài khí, mang lại may mắn.

Số 7: Ngũ hành thuộc Hỏa, có thể tổn hại đến năng lượng của Thủy, tài khí bình thường

Đang tải...

Số 8: Ngũ hành thuộc Mộc, làm thất thoát năng lượng của Thủy, không có lợi cho tài khí

Số 9: Ngũ hành thuộc Kim, có thể vượng năng lượng của Thủy, đem lại may mắn cho tài vận.

Số 0: Ngũ hành thuộc Thổ, có thể khắc chế năng lượng của Thủy, không có lợi cho tài vận.

Dựa vào đuôi số của số lượng cá trong bể và hung cát tinh

Số 1: sao Bạch Tham Lang là cát tinh, có thể vượng tài

Số 2: sao Hắc Cự Môn là hung tinh, không có lợi cho tài vận

Số 3: sao Bích Lộc Tồn là hung hung tinh, không có lợi cho tài vận

Số 4: sao Lục Văn Khúc là cát tinh, có thể vượng tài

Số 5: sao Hoàng Liêm Trinh là hung tinh, không có lợi cho tài vận

Số 6: sao Bạch Vũ Khúc là cát tinh, có thể vượng tài

Số 7: sao Xích Phá Quân là hung tinh, không có lợi cho tài vận

Số 8: sao Bạch Tả Phụ là cát tinh, có thể vượng tài

Số 9: sao Tử Hữu Bật là cát tinh, có thể vượng tài

Số 0: sao Bạch Tham Lang là cát tinh, có thể vượng tài

 

Đang tải...

Bình luận