Vận Hạn

Vận hạn 2016 Binh Dần 1986 Nam mạng

Tử vi năm 2020
Đang tải...

Xem tử vi 2016 tuổi Bính Dần sinh năm 1986 Nam Mang: Gặp sao Thái Bạch chiếu mạng. Cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, tiểu nhân quấy phá hoa tốn tiền quả.

Năm 1986
Năm âm lịch: Bính Dần 
Giải thích: Sơn Lâm Chi Hổ – Hổ trong rừng
Mệnh: Hỏa
Giải nghĩa : Lửa trong lò 

1. Xét sự ảnh hưởng của sao chiếu mệnh

Theo tử vi 2016 năm nay thân chủ gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh: Triều dương tinh, sao này xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, đề phòng quan sự. Xấu vào tháng năm và kỵ màu trắng quanh năm

van-han-2016-binh-dan-1986-nam-mang 1

Xem vận hạn năm 2016 tuổi Bính dần sinh năm 1986 Nam Mạng

Lưu ý ảnh hưởng của sao tới thân chủ: Rất xấu
Ngũ hành của thân chủ là Hỏa, ngũ hành của sao là Kim, do Ngũ hành của thân chủ và ngũ hành của sao tương khắc, vì là sao Hung nên hạn của bạn sẽ nhẹ hơn bình thường

Đang tải...

2. Gặp hạn Kết Hung:

Bói bài năm 2016 thân chủ gặp hạn Thiên Tinh: đây là Hạn xấu, đề phòng thưa kiện thị phi, tù tội

3. Xem hạn tam tai:

Năm 2016 bạn gặp hạn tam tai.

4. Hạn Kim Lâu:

Năm 2016, gia chủ 31 tuổi, nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm kim lâu.

5. Hạn Hoàng Ốc :

Năm 2016, gia chủ 31 tuổi, nếu năm đó tiến hành xây nhà không phạm hoàng ốc.

Đang tải...

Bình luận