Vận Hạn

Vận hạn 2016 Bính Dần 1986 Nữ Mạng

Tử vi năm 2020
Đang tải...

Xem vận hạn 2016 tuổi Bính Dần sinh năm 1986 Nữ Mạng: gặp sao Thái Âm chiếu mạng, chủ về mặt trăng, tốt vào tháng chín nhưng kỵ tháng mười. Không lợi cho sinh nở.

Năm 1986
Năm âm lịch: Bính Dần 
Giải thích: Sơn Lâm Chi Hổ – Hổ trong rừng
Mệnh: Hỏa
Giải nghĩa : Lửa trong lò 

van-han-2016-binh-dan-1986-nu-mang

Vận hạn 2016 tuổi Bính Dần sinh năm 1986 Nữ Mạng

1. Xét ảnh hưởng của sao chiếu mệnh

Theo tử vi 2016 năm nay thân chủ gặp sao Thái Âm chiếu mệnh: Chủ dương tinh (mặt trăng), tốt vào tháng chín nhưng kỵ tháng mười. Nữ có bệnh tật, không nên sinh đẻ e có nguy hiểm. Chủ về danh lợi, hỉ sự.

Lưu ý ảnh hưởng của sao tới thân chủ: Rất kỵ

Ngũ hành của thân chủ là Hỏa, ngũ hành của sao là Kim, do Ngũ hành của thân chủ và ngũ hành của sao tương khắc, vì là sao Cát nên may mắn của bạn sẽ bị giảm đi so với bình thường

Đang tải...

2. Xét hạn Kết Hung:

Xem bói năm 2016 thân chủ gặp hạn Tam Kheo: đây là Hạn nhẹ, đề phòng đau mắt, chân tay nhức mỏi

3. Xét hạn tam tai:

Năm 2016 bạn gặp hạn tam tai, không nên mưu sự những việc lớn, chỉ nên làm những việc cũ hoặc việc từ các năm trước.

4. Hạn Kim Lâu: 

Năm 2016, gia chủ 31 tuổi, nếu tính lấy chồng sẽ không phạm kim lâu.

Đang tải...

Bình luận