Vận Hạn

Vận hạn 2016 Bính Ngọ 1966 Nam Mạng

Đang tải...

Xem vận hạn 2016 Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 Nam Mạng, Gặp phải sao Vân Hớn chiếu mệnh. Cần chủ ý vào các tháng hai và tháng tám.

Năm 1966
Năm âm lịch: Bính Ngọ 
Giải thích: Hành Lộ Chi Mã – Ngựa chạy trên đường
Mệnh: Thủy
Giải nghĩa : Nước trên trời 

van-han-2016-binh-ngo-1966-nam-mang

Vận hạn 2016 tuổi Bính Ngọ 1966 Nam Mạng

1. Xét đoán ảnh hưởng của sao chiếu mệnh

Vận hạn 2016 thân chủ gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh: Tai tinh, chủ về tật ách, xấu vào tháng hai và tháng tám. Lưu ý ảnh hưởng của sao tới thân chủ: Đề phòng gặp tai hình, thương tật bị kiện thưa bất lợi.
Ngũ hành của thân chủ là Thủy, ngũ hành của sao là Hỏa, do Ngũ hành của thân chủ và ngũ hành của sao tương khắc, vì là sao Hung nên hạn của bạn sẽ nhẹ hơn bình thường

2. Xét hạn Kết Hung:

Năm 2016 thân chủ gặp hạn Thiên La: đây là Hạn xấu, bị phá phách không yên, làm việc gì cũng khó khăn

Đang tải...

3. Xét hạn tam tai:

Trong năm nay bạn gặp hạn tam tai, Thời điểm vào vận tam tai thì thường gặp trở ngại, rủi ro, dễ bị bệnh tật hay mất của, gặp phải khó khăn trong công việc. Vì vậy quan điểm của đa số mọi người đều tránh làm những việc lớn trong năm này.Tuy nhiên nếu công việc bạn đang làm từ những năm trước chưa xong thì có thể tiếp tục Còn nếu định khởi động việc mới thì nên đề phòng. Cách cúng hạn tam tai mời bạn xem tại đây
Gia chủ tuổi Bính Ngọ, cần tránh các năm tam tai: Thân-Dậu-Tuất
Năm 2016 tức năm (Bính Thân) sẽ phạm tam tai.

4. Hạn Kim Lâu:

Năm 2016, gia chủ 51 tuổi, nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ phạm kim lâu.
Năm nay bạn rơi vào hạn Kim Lâu Tử ( Kỵ con, sẽ ảnh hưởng đến con cái hoặc thai sản) , nếu có ý định xây nhà, xem hướng dẫn mượn tuổi tại đây

5. Hạn Hoàng Ốc :

Năm 2016, gia chủ 51 tuổi, nếu năm đó tiến hành xây nhà phạm hoàng ốc.
Nếu có ý định xây nhà, xem hướng dẫn mượn tuổi tại đây

Đang tải...

Bình luận