Vận Hạn

Vận hạn 2016 Canh Thân 1980 Nữ Mạng

Đang tải...

Xem vận hạn 2016 tuổi Canh Thân sinh năm 1980 kỵ tháng ba và tháng chín. Chủ về ám muội, thị phi. Đi xa làm ăn có tài lộc mang về.

Năm 1980
Năm âm lịch: Canh Thân 
Giải thích: Thực Quả Chi Hầu – Khỉ ăn hoa quả
Mệnh: Mộc
Giải nghĩa : Gỗ cây lựu đá

van-han-2016-canh-than-1980-nu-mang

Vận hạn 2016 tuổi Canh Thân sinh năm 1980 Nữ Mạng

1. Xem ảnh hưởng của sao chiếu mệnh

Đang tải...

Xem bói năm nay thân chủ gặp sao Kế Đô chiếu mệnh: Hung tinh, kỵ tháng ba và tháng chín. Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về. Lưu ý ảnh hưởng của sao tới thân chủ: Rất kỵ
Ngũ hành của thân chủ là Mộc, ngũ hành của sao là Kim, do Ngũ hành của thân chủ và ngũ hành của sao tương khắc, vì là sao Hung nên hạn của bạn sẽ nhẹ hơn bình thường

2. Gặp hạn Kết Hung:

Tử vi 2016 thân chủ gặp hạn Thiên Tinh: đây là Hạn xấu, đề phòng thưa kiện thị phi, tù tội

3. Xem hạn tam tai:

Năm 2016 tức năm (Bính Thân) sẽ không phạm tam tai.

4. Hạn Kim Lâu:

Năm 2016, gia chủ 37 tuổi, nếu năm đó lấy chồng sẽ phạm kim lâu.

Đang tải...

Bình luận