Vận Hạn

Vận hạn 2016 Canh Tý 1960 Nữ mạng

Đang tải...

Xem vận hạn 2016 tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nữ mạng gặp sao Mộc Đức chiếu mạng. Tốt vào tháng mười và tháng chạp. Đề phòng bệnh phát sinh liên quan đến máu huyết.

van-han-2016-canh-ty-1960-nu-mang

Vận hạn canh tý 1960 Nữ mạng năm 2016

Năm 1960
Năm âm lịch: Canh Tý 
Giải thích: Lương Thượng Chi Thử – Chuột trên xà
Mệnh: Thổ
Giải nghĩa : Đất tò vò 

1. Xem ảnh hưởng của sao chiếu mệnh

Đang tải...

Theo tử vi 2016 năm nay thân chủ gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh: an vui hòa hợp. Tốt vào tháng mười và tháng chạp. Lưu ý ảnh hưởng của sao tới thân chủ: Đề phòng bệnh phát sinh, liên quan đến máu huyết
Ngũ hành của thân chủ là Thổ, ngũ hành của sao là Mộc, do Ngũ hành của thân chủ và ngũ hành của sao tương khắc, vì là sao Cát nên may mắn của bạn sẽ bị giảm đi so với bình thường

2. Xét hạn Kết Hung:

Năm 2016 thân chủ gặp hạn Tam Kheo: đây là Hạn nhẹ, đề phòng đau mắt, chân tay nhức mỏi

3. Xem hạn tam tai:

Không phạm tam tai

4. Hạn Kim Lâu:

Năm nay bạn rơi vào hạn Kim Lâu Thê

Đang tải...

Bình luận