Vận Hạn

Vận hạn 2016 Kỷ Mùi 1979 Nữ Mạng

Đang tải...

Xem vận hạn 2016 tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 Nữ Mạng : Năm nay gặp sao Vân Hớn chiếu mạng, chủ về tật ách, xấu vào tháng hai và tháng tám.

Năm 1979
Năm âm lịch: Kỷ Mùi 
Giải thích: Thảo Dã Chi Dương – Dê đồng cỏ
Mệnh: Hỏa
Giải nghĩa : Lửa trên trời 

van-han-2016-ky-mui-1979-nu-mang

Vận hạn 2016 Kỷ Mùi sinh năm 1979 Nữ Mạng

1. Xét ảnh hưởng của sao chiếu mệnh
Theo tử vi 2016 năm nay thân chủ gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh: Tai tinh, chủ về tật ách, xấu vào tháng hai và tháng tám. Lưu ý ảnh hưởng của sao tới thân chủ: Không tốt về thai sản
Ngũ hành của thân chủ là Hỏa, ngũ hành của sao là Hỏa, do Ngũ hành của thân chủ và ngũ hành của sao không tương sinh, tương khắc nên vận hạn không có gì thay đổi nhiều

Đang tải...

2. Gặp hạn Kết Hung:

Bói bài năm 2016 thân chủ gặp hạn Ngũ Hộ: đây là Hạn nhẹ, đề phòng hao tốn tiền của

3. Xem hạn tam tai:

Gia chủ tuổi Kỷ Mùi, cần tránh các năm tam tai: Ty.-Ngọ-Mùi
Năm 2016 tức năm (Bính Thân) sẽ không phạm tam tai.

4. Hạn Kim Lâu:

Năm 2016, gia chủ 38 tuổi, nếu năm đó lấy chồng sẽ không phạm kim lâu.

 

 

Đang tải...

Bình luận