Vận Hạn

Vận hạn 2016 Nhâm Dần 1962 Nữ Mạng

Đang tải...

Xem vận hạn 2016 tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 Nữ Mạng : Gặp sao Kế Đô chiếu mạng, kỵ tháng ba và tháng chín, chủ ám muội thị phi. hao tài tốn của nên đề phòng.

Năm 1962
Năm âm lịch: Nhâm Dần 
Giải thích: Quá Lâm Chi Hổ – Hổ qua rừng
Mệnh: Kim
Giải nghĩa : Vàng pha bạc 

van-han-2016-nham-dan-1962-nu-mang

Vận hạn 2016 tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 Nữ Mạng

1. Luận ảnh hưởng của sao chiếu mệnh

Theo tử vi 2016 năm nay thân chủ gặp sao Kế Đô chiếu mệnh: Hung tinh, kỵ tháng ba và tháng chín. Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về. Lưu ý ảnh hưởng của sao tới thân chủ: Rất kỵ
Ngũ hành của thân chủ là Kim, ngũ hành của sao là Kim, do Ngũ hành của thân chủ và ngũ hành của sao không tương sinh, tương khắc nên vận hạn không có gì thay đổi nhiều

2. Xem hạn Kết Hung:

Đang tải...

Năm 2016 thân chủ gặp hạn Thiên Tinh: đây là Hạn xấu, đề phòng thưa kiện thị phi, tù tội

3. Xem hạn tam tai:

Năm 2016 bạn gặp hạn tam tai, đa phần không nên mưu cầu việc lớn, nếu việc từ năm trước thì có thể duy trì

4. Xem hạn Kim Lâu:

Năm 2016, gia chủ 55 tuổi, nếu năm đó lấy chồng sẽ phạm kim lâu.

Đang tải...

Bình luận