Văn khấn

Văn khấn cúng sao giải hạn sao Vân Hớn

Đang tải...

Chi tiết về năm tuổi bị sao Vân Hớn chiếu, cách sắm lễ cúng sao giải hạn và bài văn khấn lễ giải hạn sao Vân Hớn.

Đang tải...

1. Sao Vân Hớn

Vân Hớn: (Hỏa Tinh, xấu): Đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đâu ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản nhất là vào tháng 2 tháng 8 âm lịch.

2. Năm tuổi bị sao Vân Hớn chiếu

Nam giới:06-15-24-33-42-51-60-69-78-87
Nữ giới:11-20-29-38-47-56-65-74-83

3. Lễ vật cúng sao giải hạn sao Vân Hớn

  • 15 ngọn đèn hoặc nến
  • Hương, hoa, tiền vàng, phẩm oản
  • Bài vị màu đỏ
  • Mũ đỏ
  • Chai nước
  • Trầu cau
  • 36 đồng tiền
  • Hướng về phương Nam để làm lễ giải sao

Lưu ý: Tất cả đều màu đỏ, nếu thứ gì khác màu dùng giấy màu đỏ gói vào hoặc lót giấy đỏ xuống dưới mâm rồi bày lễ lên trên.​

4. Văn khấn cúng sao Vân Hớn

Văn khấn cúng sao giải hạn sao Vân Hớn
Nam Mô A Di Đà Phật !
Nam Mô A Di Đà Phật !
Nam Mô A Di Đà Phật !
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chự Phật mười phương.
– Nam mô Hiệu Thiên chư tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.
– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại Đế.
– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân
– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh Quân.
– Con kính lạy Đức Nam phương Bính đinh Hoả Đức Tinh Quân.
– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân.
Tín chủ con là: ……………………………………
Hôm nay là ngày ….. tháng …… năm …… tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ) …………………….. để làm lễ cúng sao giải hạn sao Vân Hớn chiếu mệnh.
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.
Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam Mô A Di Đà Phật !
Nam Mô A Di Đà Phật !
Nam Mô A Di Đà Phật !

Đang tải...

Bình luận