Lịch vạn sự Xem ngày tốt xấu

Xem ngày cưới hỏi đẹp trong tháng 3 năm 2017

Đang tải...

Xem ngày cưới hỏi đẹp nhất trong tháng 3 năm 2017 với mong muốn chọn ngày tốt, ngày đẹp trong tháng hợp tuổi vợ chồng mang lại may mắn và hạnh phúc cho cô dâu chú rể.

Đang tải...

xem-ngay-dep-cuoi-hoi-trong-thang-3-nam-2017

Theo xem bói, xem ngày cưới – xem ngày kết hôn là một trong những khâu chuẩn bị rất quan trọng để chọn ra ngày đẹp nhất trong tháng tiến hành hôn lễ. Việc chọn ngày tốt kết hôn với mong muốn mang lại sự may mắn và hạnh phúc cho đôi tân lang tân nương.

Dưới đây là những ngày cưới hỏi đẹp nhất trong tháng 3 năm 2017 theo Lịch Vạn Niên.

Xem ngày cưới hỏi trong tháng 3 năm 2017:

Âm lịch: tháng Quý Mão – năm Đinh Dậu

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày Chi tiết
Thứ 5 2/3/2017 5/2/2017 Mậu Tý Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59)
Giờ xấu trong ngày: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
Hướng tốt: đông nam; bắc
Hướng xấu: bắc
Thứ 7 4/3/2017 7/2/2017 Canh Dần Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59)
Giờ xấu trong ngày: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59)
Hướng tốt: tây bắc; tây nam
Hướng xấu: bắc
Thứ 4 8/3/2017 11/2/2017 Giáp Ngọ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59)
Giờ xấu trong ngày: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
Hướng tốt: đông bắc; đông nam
Thứ 2 13/3/2017 16/2/2017 Kỷ Hợi Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
Giờ xấu trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59)
Hướng tốt: đông bắc; nam
Thứ 5 16/3/2017 19/2/2017 Nhâm Dần Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59)
Giờ xấu trong ngày: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59)
Hướng tốt: nam; tây
Thứ 6 17/3/2017 20/2/2017 Quý Mão Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59)
Giờ xấu trong ngày: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
Hướng tốt: đông nam; tây bắc
CN 19/3/2017 22/2/2017 Ất Tỵ Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
Giờ xấu trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59)
Hướng tốt: tây bắc; đông nam
Thứ 2 20/3/2017 23/2/2017 Bính Ngọ Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59)
Giờ xấu trong ngày: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
Hướng tốt: tây nam; đông
Thứ 4 22/3/2017 26/2/2017 Mậu Thân Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59)
Giờ xấu trong ngày: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59)
Hướng tốt: đông nam; bắc
Thứ 3 28/3/2017 1/3/2017 Giáp Dần Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59)
Giờ xấu trong ngày: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59)
Hướng tốt: đông bắc; đông nam
Hướng xấu: đông bắc
Thứ 4 29/3/2017 2/3/2017 Ất Mão Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59)
Giờ xấu trong ngày: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
Hướng tốt: tây bắc; đông nam
Hướng xấu: đông
Đang tải...

Bình luận