Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2015 (Chủ Nhật– Ngày Ất Hợi–  28/06 tức 13/05 ÂL – Ngày Cát) nên làm xây dựng, tạo tác. Kiêng không nên làm chôn cất (đại kỵ), cưới gả, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường.

Sơn đầu Hỏa thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, Trực: Chấp và Sao: Mão (hung)

Xem ngày tốt xấu Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2015

Xem ngày tốt xấu Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2015

Giờ tốt xấu

Đang tải...

Giờ hoàng đạo: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo: Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục

Khắc: xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Tây Bắc
Tài thần: Hướng Đông Nam
Hắc thần: Hướng Tây Nam
Sao tốt
Thiên đức: Tốt mọi việc
Ngũ phú: Tốt mọi việc
Phúc Sinh: Tốt mọi việc
Sát cống: Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát)
Sao xấu
Kiếp sát: Kỵ xuất hành; cưới hỏi; an táng; xây dựng nhà cửa
Chu tước hắc đạo: Kỵ về nhà mới; khai trương
Không phòng: Kỵ cưới hỏi

Xem boi ngày tốt xấu 28/6/2015

Nên làm: Xây dựng, tạo tác.

Kiêng cữ: Chôn cất (đại kỵ), cưới gả, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay.

Đang tải...

Bình luận