Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 2 ngày 12/10/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 2 ngày 12/10/2015 (Thứ Hai – Ngày Tân Dậu– 12/10 tức 30/08 ÂL – Ngày cát), nên làm lót giường cầu may cầu bình yên. Kiêng không nên dựng nhà, trổ cửa, tháo nước, đào mương rạch, đi thuyền.

Thạch lựu Mộc thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, Trực: Bế và Sao: Nguy (hung)

Xem ngày tốt xấu thứ 2 ngày 12/10/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 2 ngày 12/10/2015

Giờ tốt xấu

Đang tải...

Giờ hoàng đạo: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo: Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục

Khắc: xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Tây Nam
Tài thần: Hướng Tây Nam
Hắc thần: Hướng Đông Nam
Sao tốt
Thiên Quý: Tốt mọi việc
Thiên thành: Tốt mọi việc
Quan nhật: Tốt mọi việc
Ích Hậu: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi
Ngọc đường: Hoàng Đạo – Tốt mọi việc
Ngũ Hợp: Tốt mọi việc
Trực Tinh: Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát)
Sao xấu
Thiên Ngục: Xấu mọi việc
Thiên Hỏa: Xấu về lợp nhà
Tiểu Hồng Sa: Xấu mọi việc
Thổ phủ: Kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ
Trùng Tang: Kỵ cưới hỏi; an táng; khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa
Nguyệt Hình: Xấu mọi việc
Nguyệt Kiến chuyển sát: Kỵ khởi công, động thổ
Thiên địa chuyển sát: Kỵ khởi công, động thổ
Phủ đầu dát: Kỵ khởi công, động thổ
Dương thác: Kỵ xuất hành; cưới hỏi; an táng

Xem boi ngày tốt xấu ngày 12/10/2015

Nên làm: Chôn cất rất tốt, lót giường bình yên.

Kiêng cữ: Dựng nhà, trổ cửa, tháo nước, đào mương rạch, đi thuyền.

Đang tải...

Bình luận