Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 18/8/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 18/8/2015 (Thứ Ba– Ngày Bính Dần– 18/08 tức 05/07 ÂL – Ngày cát), nên làm khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.

Đang tải...

Lô trung Hỏa thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, Trực: Phá và Sao: Thất (cát)

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 18/8/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 18/8/2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
Giờ hắc đạo: Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục

Khắc: xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Tây Nam
Tài thần: Hướng Đông
Hắc thần: Hướng Nam
Sao tốt
Nguyệt Không: Tốt cho việc sửa chữa nhà cửa; đặt giường
Thánh tâm: Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự
Giải thần: Đại cát: Tốt cho việc tế tự; tố tụng, giải oan (trừ được các sao xấu)
Dịch Mã: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành
Thiên Ân: Tốt mọi việc
Sao xấu
Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa
Nguyệt Hình: Xấu mọi việc
Không phòng: Kỵ cưới hỏi

Xem boi ngày tốt xấu 18/8/2015

Nên làm: Khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.

Kiêng cữ: Sao Thất đại kiết không có việc gì phải kiêng cữ.

Đang tải...

Bình luận