Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 24/11/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 24/11/2015 (Thứ Ba– Ngày Giáp Thìn– 24/11 tức 13/10 ÂL – Ngày cát trung bình), nên làm cắt áo cầu tiền tài. Kiêng chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi.

Phúc đăng Hỏa thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, Trực: Chấp và Sao: Dực (hung)

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 24/11/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 24/11/2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Dần, Thìn,Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục

Khắc: xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất.

Sao tốt

Nguyệt Đức : Tốt mọi việc

Thiên Quan : Tốt mọi việc

Tuế hợp : Tốt mọi việc

Giải thần : Đại cát: Tốt cho việc tế tự; tố tụng, giải oan (trừ được các sao xấu)

Hoàng Ân :

Đang tải...

Trực Tinh : Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát)

Sao xấu

Địa Tặc : Xấu đối với khởi tạo; an táng; khởi công động thổ; xuất hành

Tội chỉ : Xấu với tế tự; tố tụng

Hướng xuất hành

Hỷ thần: Hướng Đông Bắc
Tài thần: Hướng Đông Nam

Xem boi ngày tốt xấu ngày 24/11/2015

Nên làm: Cắt áo sẽ được tiền tài.
Kiêng cữ: Chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi.
Đang tải...

Bình luận