Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 27/10/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 27/10/2015 (Thứ Ba– Ngày Bính Tý– 27/10 tức 15/09 ÂL – Ngày hung), nên làm cắt áo sẽ được tiền tài. Kiêng chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi.

Giản hạ Thủy thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, Trực: Mãn và Sao: Dực (hung)

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 27/10/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 27/10/2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Tý, Sửu, Mão, Ngọ,Thân, Dậu

Giờ hắc đạo: Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục

Đang tải...

Khắc: xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Sao tốt

Thiên đức : Tốt mọi việc

Nguyệt Đức : Tốt mọi việc

Thiên phú : Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ; khai trương, mở kho, nhập kho; an táng

Minh tinh : Tốt mọi việc

Lộc khố : Tốt cho việc cầu tài lộc; khai trương; giao dịch

Phổ hộ (Hội hộ) : Tốt mọi việc, cưới hỏi; xuất hành

Dân nhật, thời đức : Tốt mọi việc

Sao xấu

Thiên Ngục : Xấu mọi việc

Thiên Hỏa : Xấu về lợp nhà

Thổ ôn (Thiên cẩu) : Kỵ xây dựng nhà cửa; đào ao, đào giếng; tế tự

Hoàng Sa : Xấu đối với xuất hành

Phi Ma sát (Tai sát) : Kỵ giá thú nhập trạch

Ngũ Quỹ : Kỵ xuất hành

Quả tú : Xấu với cưới hỏi

Hướng xuất hành

Hỷ thần: Hướng Tây Nam
Tài thần: Hướng Đông
Hắc thần: Hướng Tây Nam

Xem boi ngày tốt xấu ngày 27/10/2015

Nên làm: Cắt áo sẽ được tiền tài.
Kiêng cữ: Chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi
Đang tải...

Bình luận