Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 3/11/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 3/11/2015 (Thứ Ba– Ngày Quý Mùi– 03/11 tức 22/09 ÂL – Ngày hung), nên làm khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất.

Dương liễu Mộc thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, Trực: Thu và Sao: Vĩ (cát)

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 3/11/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 3/11/2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo: Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục

Khắc: xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu.

Sao tốt

U Vi tinh : Tốt mọi việc

Đại Hồng Sa : Tốt mọi việc

Sát cống : Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát)

Thiên Ân : Tốt mọi việc

Sao xấu

Địa phá : Kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ

Hoang vu : Xấu mọi việc

Băng tiêu ngoạ hãm : Xấu mọi việc

Hà khôi(Cẩu Giảo) : Xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa

Chu tước hắc đạo : Kỵ về nhà mới; khai trương

Nguyệt Hình : Xấu mọi việc

Ngũ hư : Kỵ khởi tạo; cưới hỏi; an táng

Tứ thời cô quả : Kỵ cưới hỏi

Cẩu Giảo : Xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa

Đang tải...

Hướng xuất hành

Hỷ thần: Hướng Đông Nam
Tài thần: Hướng Tây Bắc
Hắc thần: Hướng Tây Bắc

Xem boi ngày tốt xấu ngày 3/11/2015

Nên làm: Mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất.
Kiêng cữ: Đóng giường, lót giường, đi thuyền.
Đang tải...

Bình luận