Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 7 tháng 7 năm 2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 7 tháng 7 năm 2015 (Thứ Ba– Ngày Giáp Thân–  07/07 tức 22/05 ÂL – Ngày hung), ngày hôm nay chỉ nên cắt áo cầu tài lộc. Kiêng kỵ chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi.

Tuyền trung Thủy thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, Trực: Trừ và Sao: Dực (hung)

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 7 tháng 7 năm 2015

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 7 tháng 7 năm 2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo: Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ đẹp nên xuất hành

Đang tải...
Tý (23-1h): Tốc Hỷ
Sửu (1-3h): Lưu Niên
Dần (3-5h): Xích Khẩu
Mão (5-7h): Tiểu Các
Thìn (7-9h): Tuyệt Lộ
Tỵ (9-11h): Đại An
Ngọ (11-13h): Tốc Hỷ
Mùi (13-15h): Lưu Niên
Thân (15-17h): Xích Khẩu
Dậu (17-19h): Tiểu Các
Tuất (19-21h): Tuyệt Lộ
Hợi (21-23h): Đại An

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục

Khắc: xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Đông Bắc
Tài thần: Hướng Đông Nam
Hắc thần: Hướng Tây Bắc
Sao tốt
Thiên phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ; khai trương, mở kho, nhập kho; an táng
Lộc khố: Tốt cho việc cầu tài lộc; khai trương; giao dịch
Dịch Mã: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành
Thanh Long: Hoàng Đạo – Tốt mọi việc
Sát cống: Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát)
Sao xấu
Thổ ôn (Thiên cẩu): Kỵ xây dựng nhà cửa; đào ao, đào giếng; tế tự
Hoang vu: Xấu mọi việc
Quả tú: Xấu với cưới hỏi
Sát chủ: Xấu mọi việc
Tội chỉ: Xấu với tế tự; tố tụng

Xem boi ngày tốt xấu 7/7/2015

Nên làm: Cắt áo sẽ được tiền tài.
Kiêng cữ: Chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi.
Đang tải...

Bình luận