Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 4 ngày 5/8/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 4 ngày 5/8/2015 (Thứ Tư – Ngày Quý Sửu– 05/08 tức 21/06 ÂL – Ngày hung), nên làm khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành.

Tang chá Mộc thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, Trực: Phá và Sao: Chẩn (cát)

Xem ngày tốt xấu thứ 4 ngày 5/8/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 4 ngày 5/8/2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
Giờ hắc đạo: Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

Đang tải...

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục

Khắc: xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Đông Nam
Tài thần: Hướng Tây Bắc
Hắc thần: Hướng Đông Bắc
Sao tốt
Thiên Ân: Tốt mọi việc
Sao xấu
Tiểu Hồng Sa: Xấu mọi việc
Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa
Lục Bất thành: Xấu đối với xây dựng
Chu tước hắc đạo: Kỵ về nhà mới; khai trương
Nguyệt Hình: Xấu mọi việc
Xem boi ngày tốt xấu 5/8/2015
Nên làm: Khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành.
Kiêng cữ: Đi thuyền.
Đang tải...

Bình luận