Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 11 tháng 6 năm 2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 11 tháng 6 năm 2015 (Thứ Năm– Ngày Mậu Ngọ- 11/06 tức 25/04 ÂL – Ngày Cát), việc nên làm tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi. Hôn nhân cưới gả sanh con quý.. Kiêng kỵ không nên làm chôn cất hoạn nạn ba năm, sửa chữa hay xây đắp mộ phần ắt có người chết.

Thiên thượng Hỏa thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, Trực: Kiến và Sao: Giác (Cát)

Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 11 tháng 6 năm 2015

Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 11 tháng 6 năm 2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Tý, Sửu, Mão,Ngọ, Thân, Dậu

Đang tải...

Giờ hắc đạo: Dần, Thìn,Tỵ, Mùi,Tuất, Hợi

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục;

Khắc: xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Đông Nam
Tài thần: Hướng Bắc
Hắc thần: Hướng Đông
Sao tốt
Thánh tâm: Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự
U Vi tinh: Tốt mọi việc
Thanh Long: Hoàng Đạo – Tốt mọi việc
Ngũ Hợp: Tốt mọi việc
Sao xấu
Hoàng Sa: Xấu đối với xuất hành
Nguyệt Kiến chuyển sát: Kỵ khởi công, động thổ
Ly sàng: Kỵ cưới hỏi
Xem boi ngày tốt xấu 11/6/2015
– Nên làm: Tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi. Hôn nhân cưới gả sanh con quý. Công danh khoa cử đỗ đạt cao.
– Kỵ làm: Chôn cất hoạn nạn ba năm. Sửa chữa hay xây đắp mộ phần ắt có người chết. Sanh con ngày này có Sao Giác khó nuôi, nên lấy tên Sao mà đặt tên cho con mới an toàn. Dùng tên sao của năm hay của tháng cũng được.

 

Đang tải...

Bình luận