Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 18 tháng 6 năm 2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 18 tháng 6 năm 2015 (Thứ Năm– Ngày Ất Sửu–  18/06 tức 03/05 ÂL – Ngày Cát), ngày tốt nên làm khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa.

Hải trung Kim thuộc hành Kim khắc hành Mộc, Trực: Nguy và Sao: Đẩu (Cát)

Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 18 tháng 6 năm 2015

Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 18 tháng 6 năm 2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo: Tý, Sửu, Thìn,Ngọ, Mùi, Dậu

Tuổi xung khắc

Đang tải...

Hợp: lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục;

Khắc: xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Tây Bắc
Tài thần: Hướng Đông Nam
Hắc thần: Hướng Đông Nam
Sao tốt
Địa tài: Tốt cho việc cầu tài lộc; khai trương
Thánh tâm: Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự
Cát Khánh: Tốt mọi việc
Âm Đức: Tốt mọi việc
Kim đường: Hoàng Đạo – Tốt mọi việc
Thiên Ân: Tốt mọi việc
Sao xấu
Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa
Nguyệt Hỏa: Xấu đối với sửa sang nhà cửa; đổ mái; xây bếp
Nguyệt Hư (Nguyệt Sát): Xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng
Nhân Cách: Xấu đối với giá thú, khởi tạo
Độc Hỏa: Xấu đối với sửa sang nhà cửa; đổ mái; xây bếp
Xem boi ngày tốt xấu 18/6/2015
Nên làm: Khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh.

Kiêng cữ: Rất kỵ đi thuyền. Con sinh vào ngày này nên đặt tên là Đẩu, Giải, Trại hoặc lấy tên Sao của năm hay tháng  thì mới dễ nuôi.

Đang tải...

Bình luận