Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 20/8/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 20/8/2015 (Thứ Năm– Ngày Mậu Thìn– 20/08 tức 07/07 ÂL – Ngày cát), nên làm tạo dựng nhà phòng, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo. Kiêng kỵ chôn cất, khai trương, trổ cửa dựng cửa, khai thông đường nước,.

Lô trung Hỏa thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, Trực: Nguy và Sao: Bích (cát)

Đang tải...
Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 20/8/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 5 ngày 20/8/2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Dần, Thìn, Tỵ,Thân, Dậu, Hợi
Giờ hắc đạo: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục

Khắc: xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Đông Nam
Tài thần: Hướng Bắc
Hắc thần: Hướng Nam
Sao tốt
Thiên đức hợp: Tốt mọi việc
Thiên hỷ: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi
Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc; khai trương
Tục Thế: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Mẫu Thương: Tốt về cầu tài lộc; khai trương, mở kho
Thiên Ân: Tốt mọi việc
Trực Tinh: Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát)
Sao xấu
Hỏa tai: Xấu đối với xây dựng nhà cửa; đổ mái; sửa sang nhà cửa
Nguyệt Yếm đại họa: Xấu đối với xuất hành, giá thú
Cô thần: Xấu với cưới hỏi

Xem boi ngày tốt xấu 20/8/2015

Nên làm: Tạo dựng nhà phòng, nhập học, ra đi cầu công danh, cắt áo.
Kiêng cữ: Chôn cất, khai trương, trổ cửa dựng cửa, khai thông đường nước, đào ao móc giếng, thưa kiện, đóng giường lót giường.
Đang tải...

Bình luận