Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 18/9/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 18/9/2015 (Thứ Sáu– Ngày Đinh Dậu– 18/09 tức 06/08 ÂL – Ngày cát trung bình), nên làm dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến thủy lợi, cắt áo.

Sơn hạ Hỏa thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, Trực: Kiến và Sao: Lâu (cát)

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 18/9/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 18/9/2015

 

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
Giờ hắc đạo: Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục

Đang tải...

Khắc: xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Nam
Tài thần: Hướng Đông
Sao tốt
Thiên thành: Tốt mọi việc
Quan nhật: Tốt mọi việc
Ích Hậu: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi
Ngọc đường: Hoàng Đạo – Tốt mọi việc
Nhân Chuyên: Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát)
Sao xấu
Thiên Ngục: Xấu mọi việc
Thiên Hỏa: Xấu về lợp nhà
Tiểu Hồng Sa: Xấu mọi việc
Thổ phủ: Kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ
Nguyệt Hình: Xấu mọi việc
Nguyệt Kiến chuyển sát: Kỵ khởi công, động thổ
Thiên địa  chính chuyển: Kỵ khởi công, động thổ
Phủ đầu dát: Kỵ khởi công, động thổ

Xem boi ngày tốt xấu 18/9/2015

Nên làm: Khởi công mọi việc đều tốt. Tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến thủy lợi, cắt áo.
Kiêng cữ: Đóng giường, lót giường, đi đường thủy.
Đang tải...

Bình luận