Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 24/7/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 24/7/2015 (Thứ Sáu– Ngày Tân Sửu–  24/07 tức 09/06 ÂL – Ngày Cát), nên làm dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến thủy lợi, cắt áo..

Bích thượng Thổ thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, Trực: Phá và Sao: lâu (cát)

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 24/7/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 24/7/2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo: Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

Tuổi xung khắc

Đang tải...

Hợp: lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục

Khắc: xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Tây Nam
Tài thần: Hướng Tây Nam
Sao tốt
Nguyệt Ân: Tốt mọi việc
Sát cống: Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát)
Sao xấu
Tiểu Hồng Sa: Xấu mọi việc
Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa
Lục Bất thành: Xấu đối với xây dựng
Chu tước hắc đạo: Kỵ về nhà mới; khai trương
Nguyệt Hình: Xấu mọi việc

Xem boi ngày tốt xấu 24/7/2015

Nên làm: Khởi công mọi việc đều tốt. Tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến thủy lợi, cắt áo.

Kiêng cữ: Đóng giường, lót giường, đi đường thủy.

Đang tải...

Bình luận