Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 28/8/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 28/8/2015 (Thứ Sáu– Ngày Bính Tý– 28/08 tức 15/07 ÂL – Ngày Cát), nên làm chôn cất, cắt áo. Kiêng kỵ không nên làm xây cất nhà, cưới gả, trổ cửa dựng cửa,.

Giản hạ Thủy thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, Trực: Định và Sao: Quỷ (hung)

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 28/8/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 28/8/2015

Giờ tốt xấu

Đang tải...

Giờ hoàng đạo: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu
Giờ hắc đạo: Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục

Khắc: xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Tây Nam
Tài thần: Hướng Đông
Hắc thần: Hướng Tây Nam
Sao tốt
Nguyệt Không: Tốt cho việc sửa chữa nhà cửa; đặt giường
Phúc Sinh: Tốt mọi việc
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Dân nhật, thời đức: Tốt mọi việc
Hoàng Ân:
Thanh Long: Hoàng Đạo – Tốt mọi việc
Sát cống: Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát)
Sao xấu
Đại Hao (Tử Khí, Quan Phú): Xấu mọi việc

Xem boi ngày tốt xấu 28/8/2015

Nên làm: Chôn cất, cắt áo.
Kiêng cữ: Khởi tạo việc gì cũng xấu, nhất là xây cất nhà, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao giếng, động đất, xây tường, dựng cột.
Đang tải...

Bình luận