Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 4/9/2015

Tử vi năm 2020
Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 4/9/2015 (Thứ Sáu– Ngày Quý Mùi– 04/09 tức 22/07 ÂL – Ngày hung), nên làm cắt áo cầu lộc. Kiêng kỵ Cchôn cất bị Trùng tang. Cưới gả e rằng phòng không giá lạnh..

Dương liễu Mộc thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, Trực: Bế và Sao: Cang (hung)

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 4/9/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 4/9/2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
Giờ hắc đạo: Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục

Khắc: xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu.

Đang tải...
Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Đông Nam
Tài thần: Hướng Tây Bắc
Hắc thần: Hướng Tây Bắc
Sao tốt
Thiên đức: Tốt mọi việc
Thiên thành: Tốt mọi việc
Tuế hợp: Tốt mọi việc
Đại Hồng Sa: Tốt mọi việc
Ngọc đường: Hoàng Đạo – Tốt mọi việc
Thiên Ân: Tốt mọi việc
Sao xấu
Hoang vu: Xấu mọi việc
Địa Tặc: Xấu đối với khởi tạo; an táng; khởi công động thổ; xuất hành
Nguyệt Hư (Nguyệt Sát): Xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng
Tứ thời cô quả: Kỵ cưới hỏi

Xem boi ngày tốt xấu 4/9/2015

– Nên làm: cắt may áo màn (sẽ có lộc ăn).
– Kiêng cữ: Chôn cất bị Trùng tang. Cưới gả e rằng phòng không giá lạnh. Tranh đấu kiện tụng lâm bại. Khởi dựng nhà cửa thì con đầu dễ gặp nạn. 10 hoặc 100 ngày sau thì gặp họa, rồi dần dần tiêu hết ruộng đất, nếu làm quan bị cách chức. Sao Cang thuộc Thất S

 

Đang tải...

Bình luận