Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 9/10/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 9/10/2015 (Thứ Sáu – Ngày Mậu Ngọ– 09/10 tức 27/08 ÂL – Ngày cát), nên làm đi thuyền, may áo đề cầu lộc cầu tài. Kiêng không nên khởi công, xây cất nhà, dựng trại, cưới gả,.

Thiên thượng Hỏa thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, Trực: Thành và Sao: Ngưu (hung)

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 9/10/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 9/10/2015

Giờ tốt xấu

Đang tải...

Giờ hoàng đạo: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thìn,Dậu

Giờ hắc đạo: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục

Khắc: xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Đông Nam
Tài thần: Hướng Bắc
Hắc thần: Hướng Đông
Sao tốt
Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc; khai trương
Phúc Sinh: Tốt mọi việc
Tuế hợp: Tốt mọi việc
Đại Hồng Sa: Tốt mọi việc
Hoàng Ân:
Ngũ Hợp: Tốt mọi việc
Sao xấu
Thiên Cương (hay Diệt Môn): Xấu mọi việc
Địa phá: Kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ
Địa Tặc: Xấu đối với khởi tạo; an táng; khởi công động thổ; xuất hành
Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu mọi việc
Cửu không: Kỵ xuất hành; cầu tài lộc; khai trương
Lỗ ban sát: Kỵ khởi công, động thổ

Xem boi ngày tốt xấu ngày 9/10/2015

Nên làm: Đi thuyền, may áo.
Kiêng cữ: Khởi công tạo tác việc gì cũng hung hại, nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gả, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ.
Đang tải...

Bình luận