Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 14/11/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 14/11/2015 (Thứ Bảy– Ngày Giáp Ngọ – 14/11 tức 03/10 ÂL – Ngày cát), nên xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Kỵ đi thuyền.

Sa trung Kim thuộc hành Kim khắc hành Mộc, Trực: Nguy và Sao: Vị (cát)

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 14/11/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 14/11/2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Đang tải...

Giờ hắc đạo: Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục

Khắc: xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Sao tốt

Nguyệt Đức : Tốt mọi việc

Nguyệt giải : Tốt mọi việc

Hoạt điệu : Tốt, nhưng gặp Thụ tử thì xấu

Phổ hộ (Hội hộ) : Tốt mọi việc, cưới hỏi; xuất hành

Thanh Long : Hoàng Đạo – Tốt mọi việc

Sát cống : Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát)

Sao xấu

Thiên Lại : Xấu mọi việc

Hoang vu : Xấu mọi việc

Hoàng Sa : Xấu đối với xuất hành

Hướng xuất hành

Hỷ thần: Hướng Đông Bắc
Tài thần: Hướng Đông Nam

Xem boi ngày tốt xấu ngày 14/11/2015

Nên làm: Khởi công tạo tác việc gì cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống.
Kiêng cữ: Đi thuyền.
Đang tải...

Bình luận