Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 20 tháng 6 năm 2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 20 tháng 6 năm 2015 (Thứ Bảy– Ngày Đinh Mẹo–  20/06 tức 05/05 ÂL – Ngày Cát), ngày tốt nên làm kết màn, may áo. Kiêng không nên làm khởi công tạo tác trăm việc đều có hại, xấu nhất là trổ cửa,.

Đang tải...

Lô trung Hỏa thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, Trực: Thu và Sao: Nữ (hung)

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 20 tháng 6 năm 2015

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 20 tháng 6 năm 2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo: Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục;

Khắc: xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Nam
Tài thần: Hướng Đông
Hắc thần: Hướng Nam
Sao tốt
Thiên Quý: Tốt mọi việc
Thiên thành: Tốt mọi việc
U Vi tinh: Tốt mọi việc
Tục Thế: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi
Mẫu Thương: Tốt về cầu tài lộc; khai trương, mở kho
Ngọc đường: Hoàng Đạo – Tốt mọi việc
Thiên Ân: Tốt mọi việc
Trực Tinh: Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát)
Sao xấu
Địa phá: Kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ
Hỏa tai: Xấu đối với xây dựng nhà cửa; đổ mái; sửa sang nhà cửa
Ngũ Quỹ: Kỵ xuất hành
Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu mọi việc
Hà khôi(Cẩu Giảo): Xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa
Vãng vong (Thổ kỵ): Kỵ xuất hành; cưới hỏi; cầu tài lộc; khởi công, động thổ
Cửu không: Kỵ xuất hành; cầu tài lộc; khai trương
Trùng Tang: Kỵ cưới hỏi; an táng; khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa
Lỗ ban sát: Kỵ khởi công, động thổ
Cẩu Giảo: Xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa

Xem boi ngày tốt xấu 18/6/2015

Nên làm: Kết màn, may áo.
Kiêng cữ: Khởi công tạo tác trăm việc đều có hại, xấu nhất là trổ cửa, khơi đường tháo nước, chôn cất, đầu đơn kiện cáo.
Đang tải...

Bình luận