Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 25/7/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 25/7/2015 (Thứ Bảy– Ngày Nhâm Dần–  25/07 tức 10/06 ÂL – Ngày Cát), nên làm khởi công tạo tác việc gì cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Kiêng cữ không nên đi thuyền.

Kim bạc Kim thuộc hành Kim khắc hành Mộc, Trực: Nguy và Sao: Vị (cát)

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 25/7/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 7 ngày 25/7/2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo: Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

Đang tải...

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục

Khắc: xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Nam
Tài thần: Hướng Tây
Sao tốt
Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc; khai trương
Ngũ phú: Tốt mọi việc
Hoạt điệu: Tốt, nhưng gặp Thụ tử thì xấu
Mẫu Thương: Tốt về cầu tài lộc; khai trương, mở kho
Trực Tinh: Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát)
Sao xấu
Tội chỉ: Xấu với tế tự; tố tụng
Thổ cẩm: Kỵ xây dựng nhà cửa; an táng
Ly sàng: Kỵ cưới hỏi

Xem boi ngày tốt xấu 25/7/2015

Nên làm: Khởi công tạo tác việc gì cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống.
Kiêng cữ: Đi thuyền.
Đang tải...

Bình luận