Tử vi 2016 Tử vi tuổi Ti

Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nữ mạng

Tử vi năm 2020
Đang tải...

Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nữ mạng (Sanh từ 18 -2 -1977 đên 16-2-1978 ) là người thông minh, khôn khéo, nhận xét tinh tể. ứng xử nhanh nhẹn, biết nắm băt thời cơ.

Đang tải...
Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nữ mạng

Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nữ mạng

Năm 1977
Năm âm lịch: Đinh Tỵ
Giải thích: Đầm Nội Chi Xà – Rắn trong đầm
Mạng: Sa trung Thồ (Đất pha cát)
Sao: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt
Hạn: Tam kheo: Xây xát tay chân, nhẹ
Vận niên : Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) tốt
Thiên can : Đinh gặp Bính: Cùng Hanh, thuận lợi
Địa chi : Tỵ gặp Thân: Khắc xuất, thắng lợi
Màu sắc : Hạp màu: đỏ, vàng; Kỵ: đen, trắng.

Tổng quát:
Coi tử vi trọn đời Quý Cô tuổi Đinh Tỵ là người thông minh, khôn khéo, nhận xét tinh tể. ứng xử nhanh nhẹn, biết nắm băt thời cơ, rất phù hợp với các ngành kinh doanh, thương mại, dịch vụ…hơn là ngành nghề kỹ thuật chuyên môn.

Sự nghiệp:
Năm nay xem bói thấy Quý Cô gặp Nguyệt Cung Hoàng Hậu Thái Âm chiếu mạng. Đây là một vị sao có Kiết có Hung, thưởng đem lại nhiều may mắn về công danh tài lộc nhưng cũng bị tai tiếng thị phi, tình cảm không thuận. Xét về mặt Tử vi, Tiểu vận đi vào Thắng Địa, hoàn cảnh dù có khó khăn vẫn vượt qua, mưu sự đuợc thành, danh lộc tăng trưởng. Tiểu vận Thắng Địa còn có khả năng ngăn chận, hóa giải các sự chẳng lanh do Sao Hạn xấu gây ra.

Tình cảm:
Năm nay, công danh tài lộc có cơ hội vươn lên, nhưng gia đình tình cảm ẩn chứa nhiều bất ổn.
Nếu đã có gia đình, Quý Cô có Tướng ngộ Triệt là người hay lấn át quyền chồng, muốn tỏ ra mình là người làm chủ trong gia đình nhất là trong lúc Quý Cô có khả năng tạo ra của cải vật chất.
Sức khỏe:
Năm nay, hạn có Bệnh phù hội nhập, cần quan tâm đến sức khỏe. Với Thủy vượng, để ý đến đường máu huyết và các bệnh tim mạch, phụ khoa. Ngoài ra, cần phỏng tai nạn khi đến các nơi đông người hay đi chơi xa.

Đang tải...

Bình luận