Xông Đất Đầu Năm

Xem tuổi xông đất 2016 Bính Thân 1956

Đang tải...

Xem tuổi xông đất năm 2016 cho gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1956 : Các tuổi hợp nhất: Tân Sửu 1961, Mậu Thìn 1988, Mậu Thân 1968

xem-tuoi-xong-dat-2016-binh-than-1956

xem-tuoi-xong-dat-2016-binh-than-1956

Thông tin gia chủ
Năm 1956
Năm âm lịch: Bính Thân
Giải thích: Sơn Thượng Chi Hầu – Khỉ trên núi
Mệnh: Hỏa
Giải nghĩa : Lửa trên núi
Thông tin năm xem
2016
Bính Thân
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Niên Mệnh Năm Sinh: Mộc
Cung : Nam: Cấn – Nữ: Tốn
Các năm hợp để xông đất
Năm 1961 (Tân Sửu – Bích Thượng Thổ) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:10/12 điểm
Năm 1988 (Mậu Thìn – Đại Lâm Mộc) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 10/12 điểm
Năm 1968 (Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 10/12 điểm
Năm 1981 (Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 10/12 điểm
Năm 1976 (Bính Thìn – Sa Trung Thổ) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 10/12 điểm
Năm 1991 (Tân Mùi – Lộ Bàng Thổ) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:10/12 điểm
Năm 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 10/12 điểm
Năm 1980 (Canh Thân – Thạch Lựu Mộc) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm
Năm 2006 (Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) –  Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm
Năm 1999 (Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm
Năm 2003 (Quý Mùi – Dương Liễu Mộc) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm
Năm 1969 (Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm
Năm 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc) -Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm

Đang tải...

Bạn có thể thay đổi số phận cuộc đời mình ?
Soạn tin:  TV <giới tính> < năm sinh> gửi 8785

Năm 1956 (Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được: 8/12 điểm
Năm 1948 (Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) –  Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm
Năm 1960 (Canh Tý – Bích Thượng Thổ) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm
Năm 1964 (Giáp Thìn – Phú Đăng Hỏa) –  Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm
Năm 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm
Năm 1946 (Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được:8/12 điểm
Năm 1973 (Quý Sửu – Tang Đố Mộc) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 8/12 điểm

Đang tải...

Bình luận