Xông Đất Đầu Năm

Xem tuổi xông đất 2016 Đinh Mùi 1967

Đang tải...

Xem tuổi xông đất năm 2016 cho gia chủ sinh năm Đinh Mùi 1967: Các tuổi phù hợp Nhâm Ngọ sinh năm 2002, Tân Mão sinh năm 1954, Mậu Thìn sinh năm 1988

Đang tải...
xem-tuoi-xong-dat-2016-dinh-mui-1967

xem-tuoi-xong-dat-2016-dinh-mui-1967

Thông tin gia chủ
Năm 1967
Năm âm lịch: Đinh Mùi
Giải thích: Thất Quần Chi Dương – Dê lạc đàn
Mệnh: Thủy
Giải nghĩa : Nước trên trời
Cung : Càn
Thông tin năm xem
Năm xem : Bính Thân
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Niên Mệnh Năm Sinh: Mộc
Cung : Nam: Khôn – Nữ: Tốn
Các tuổi phù hợp để xông đất
Năm 2002 (Nhâm Ngọ – Dương Liễu Mộc) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 9/12 điểm
Năm 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc) –  Trong đó có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 9/12 điểm
Năm 1988 (Mậu Thìn – Đại Lâm Mộc) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 9/12 điểm
Năm 2003 (Quý Mùi – Dương Liễu Mộc) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 8/12 điểm
Năm 1980 (Canh Thân – Thạch Lựu Mộc) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 8/12 điểm
Năm 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc) – Trong đó có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 8/12 điểm
Năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 8/12 điểm
Năm 1954 (Giáp Ngọ – Sa Trung Kim) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 7/12 điểm
Năm 1955 (Ất Mùi – Sa Trung Kim) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 7/12 điểm
Năm 1989 (Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 7/12 điểm
Năm 1992 (Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 7/12 điểm

Đang tải...

Bình luận