Xông Đất Đầu Năm

Xem tuổi xông đất 2016 Mậu Tuất 1958

Đang tải...

Xem tuổi xông đất 2016 cho gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958 : Các tuổi hợp nhất Tân Mão – 1951, Mậu Ngọ sinh năm 1978, Mậu Tý sinh năm 1948

Đang tải...
xem-tuoi-xong-dat-2016-mau-tuat-1958

xem-tuoi-xong-dat-2016-mau-tuat-1958

Thông tin gia chủ
Năm 1958
Năm âm lịch: Mậu Tuất
Giải thích: Tiến Sơn Chi Cẩu – Chó vào núi
Mệnh: Mộc
Giải nghĩa : Gỗ đồng bằng
Cung càn
Thông tin năm xem
Năm 2016
Bính Thân
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Niên Mệnh Năm Sinh: Mộc
Cung : Nam: Chấn – Nữ: Tốn
Các tuổi đẹp xông đất
Năm 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc) – Trong đó có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 9/12 điểm
Năm 1978 (Mậu Ngọ – Thiện Thượng Hỏa) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 8/12 điểm
Năm 1948 (Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 8/12 điểm
Năm 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 8/12 điểm
Năm 1956 (Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 8/12 điểm
Năm 1987 (Đinh Mão – Lộ Trung Hỏa) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 8/12 điểm
Năm 1994 (Giáp Tuất – Sơn Đầu Hỏa) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 7/12 điểm
Năm 1996 (Bính Tý – Giang Hạ Thủy) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 7/12 điểm
Năm 1975 (Ất Mão – Đại Khê Thủy) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 7/12 điểm
Năm 1966 (Bính Ngọ – Thiên Hà Thủy) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 7/12 điểm
Năm 1986 (Bính Dần – Lộ Trung Hỏa) – Trong đó có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Số điểm đạt được : 7/12 điểm

Đang tải...

Bình luận