Xông Đất Đầu Năm

Xem tuổi xông đất cho gia chủ Giáp Tý nam mạng năm 2015

Đang tải...

Tuổi xông đất là người chủ nhà nên chọn người phù hợp trong ngũ quan tương sinh tương khắc, ngũ hành xung để mang lại nhiều thuận lợi may mắn trong năm mới cho chủ nhà.Cùng xem boi tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Giáp Tý(1984)

chon-tuoi-xong-dat-cho-gia-chu-giap-ty-nam-2015

Chọn tuổi xông đất đầu năm cho gia chủ Giáp Tý năm 2015

TUỔI GIÁP TÝ NAM MUỐN XEM CHI TIẾT VỀ NGƯỜI HỢP TUỔI XÔNG ĐẤT TRONG NĂM 2015? ĐỂ CHỌN NGƯỜI XÔNG MANG LẠI MAY MẮN TÀI LỘC MỜI BẠN SOẠN TIN:

Đang tải...

XD 1984 NAM gửi 8785.

Chủ nhà tuổi Giáp Tý muốn xem/muốn chọn tuổi xông đất trong năm 2015 để lấy tài lộc may mắn cả năm thì nên chọn người hợp tuổi với bản mệnh của mình. Sau đây là những tuổi hợp với gia chủ tuổi Giáp Tý trong năm 2015

 

Tuổi của chủ nhà Năm 2015
Chủ nhà: Tuổi Giáp Tý 32 tuổi(sinh năm 1984)Con dòng: Bạch Đế, phú quýMệnh : Hải Trung Kim
Cung : Đoài
Năm : Ất Mùi
Mệnh : Sa Trung Kim
Niên Mệnh Năm : Mộc
Cung : Nam: Đoài – Nữ: Chấn

 

Tuổi Giáp Tý và Tuổi hợp xông đất Đánh giá năm 2015 và tuổi hợp xông đất Đánh giá
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1944 [Giáp Thân]
Hải Trung Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương sinh(xem nhiều hơn ở tương sinh tương khắc)
Giáp – Giáp  =>  Bình
– Thân  =>  Tam hợp
Năm 2015 <=> tuổi : 1944 [Giáp Thân]
Sa Trung Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương sinh
Ất – Giáp  =>  Bình
Mùi – Thân  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1946 [Bính Tuất]
Hải Trung Kim – Ốc Thượng Thổ   =>  Tương sinh
Giáp – Bính  =>  Bình
– Tuất  =>  Bình
Năm 2015 <=> tuổi : 1946 [Bính Tuất]
Sa Trung Kim – Ốc Thượng Thổ   =>  Tương sinh
Ất – Bính  =>  Bình
Mùi – Tuất  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]
Hải Trung Kim – Ốc Thượng Thổ   =>  Tương sinh
Giáp – Đinh  =>  Bình
– Hợi  =>  Bình
Năm 2015 <=> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]
Sa Trung Kim – Ốc Thượng Thổ   =>  Tương sinh
Ất – Đinh  =>  Bình
Mùi – Hợi  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]
Hải Trung Kim – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương khắc
Giáp – Kỷ  =>  Tương sinh
– Sửu  =>  Lục hợp(xem chi tiết tại Lục hợp lục phá lục hại)
Năm 2015 <=> tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]
Sa Trung Kim – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương khắc
Ất – Kỷ  =>  Tương khắc
Mùi – Sửu  =>  Tam hình(xem chi tiết tại tam hình)
TB
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1952 [Nhâm Thìn]
Hải Trung Kim – Trường Lưu Thủy   =>  Tương sinh
Giáp – Nhâm  =>  Bình
– Thìn  =>  Tam hợp
Năm 2015 <=> tuổi : 1952 [Nhâm Thìn]
Sa Trung Kim – Trường Lưu Thủy   =>  Tương sinh
Ất – Nhâm  =>  Bình
Mùi – Thìn  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1953 [Quý Tỵ]
Hải Trung Kim – Trường Lưu Thủy   =>  Tương sinh
Giáp – Quý  =>  Bình
– Tỵ  =>  Bình
Năm 2015 <=> tuổi : 1953 [Quý Tỵ]
Sa Trung Kim – Trường Lưu Thủy   =>  Tương sinh
Ất – Quý  =>  Bình
Mùi – Tỵ  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1960 [Canh Tý]
Hải Trung Kim – Bích Thượng Thổ   =>  Tương sinh
Giáp – Canh  =>  Tương khắc
– Tý  =>  Tam hợp
Năm 2015 <=> tuổi : 1960 [Canh Tý]
Sa Trung Kim – Bích Thượng Thổ   =>  Tương sinh
Ất – Canh  =>  Tương sinh
Mùi – Tý  =>  Lục hại
TB
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1961 [Tân Sửu]
Hải Trung Kim – Bích Thượng Thổ   =>  Tương sinh
Giáp – Tân  =>  Bình
– Sửu  =>  Lục hợp
Năm 2015 <=> tuổi : 1961 [Tân Sửu]
Sa Trung Kim – Bích Thượng Thổ   =>  Tương sinh
Ất – Tân  =>  Tương khắc
Mùi – Sửu  =>  Tam hình
Khá
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1968 [Mậu Thân]
Hải Trung Kim – Đại Dịch Thổ   =>  Tương sinh
Giáp – Mậu  =>  Tương khắc
– Thân  =>  Tam hợp
Năm 2015 <=> tuổi : 1968 [Mậu Thân]
Sa Trung Kim – Đại Dịch Thổ   =>  Tương sinh
Ất – Mậu  =>  Bình
Mùi – Thân  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1969 [Kỷ Dậu]
Hải Trung Kim – Đại Dịch Thổ   =>  Tương sinh
Giáp – Kỷ  =>  Tương sinh
– Dậu  =>  Lục phá
Năm 2015 <=> tuổi : 1969 [Kỷ Dậu]
Sa Trung Kim – Đại Dịch Thổ   =>  Tương sinh
Ất – Kỷ  =>  Tương khắc
Mùi – Dậu  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1974 [Giáp Dần]
Hải Trung Kim – Đại Khê Thủy   =>  Tương sinh
Giáp – Giáp  =>  Bình
– Dần  =>  Bình
Năm 2015 <=> tuổi : 1974 [Giáp Dần]
Sa Trung Kim – Đại Khê Thủy   =>  Tương sinh
Ất – Giáp  =>  Bình
Mùi – Dần  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1976 [Bính Thìn]
Hải Trung Kim – Sa Trung Thổ   =>  Tương sinh
Giáp – Bính  =>  Bình
– Thìn  =>  Tam hợp
Năm 2015 <=> tuổi : 1976 [Bính Thìn]
Sa Trung Kim – Sa Trung Thổ   =>  Tương sinh
Ất – Bính  =>  Bình
Mùi – Thìn  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]
Hải Trung Kim – Sa Trung Thổ   =>  Tương sinh
Giáp – Đinh  =>  Bình
– Tỵ  =>  Bình
Năm 2015 <=> tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]
Sa Trung Kim – Sa Trung Thổ   =>  Tương sinh
Ất – Đinh  =>  Bình
Mùi – Tỵ  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Hải Trung Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương sinh
Giáp – Nhâm  =>  Bình
– Tuất  =>  Bình
Năm 2015 <=> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Sa Trung Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương sinh
Ất – Nhâm  =>  Bình
Mùi – Tuất  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1983 [Quý Hợi]
Hải Trung Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương sinh
Giáp – Quý  =>  Bình
– Hợi  =>  Bình
Năm 2015 <=> tuổi : 1983 [Quý Hợi]
Sa Trung Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương sinh
Ất – Quý  =>  Bình
Mùi – Hợi  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1984 [Giáp Tý]
Hải Trung Kim – Hải Trung Kim   =>  Bình
Giáp – Giáp  =>  Bình
– Tý  =>  Tam hợp
Năm 2015 <=> tuổi : 1984 [Giáp Tý]
Sa Trung Kim – Hải Trung Kim   =>  Bình
Ất – Giáp  =>  Bình
Mùi – Tý  =>  Lục hại
TB
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1985 [Ất Sửu]
Hải Trung Kim – Hải Trung Kim   =>  Bình
Giáp – Ất  =>  Bình
– Sửu  =>  Lục hợp
Năm 2015 <=> tuổi : 1985 [Ất Sửu]
Sa Trung Kim – Hải Trung Kim   =>  Bình
Ất – Ất  =>  Bình
Mùi – Sửu  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1992 [Nhâm Thân]
Hải Trung Kim – Kiếm Phong Kim   =>  Bình
Giáp – Nhâm  =>  Bình
– Thân  =>  Tam hợp
Năm 2015 <=> tuổi : 1992 [Nhâm Thân]
Sa Trung Kim – Kiếm Phong Kim   =>  Bình
Ất – Nhâm  =>  Bình
Mùi – Thân  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1996 [Bính Tý]
Hải Trung Kim – Giang Hạ Thủy   =>  Tương sinh
Giáp – Bính  =>  Bình
– Tý  =>  Tam hợp
Năm 2015 <=> tuổi : 1996 [Bính Tý]
Sa Trung Kim – Giang Hạ Thủy   =>  Tương sinh
Ất – Bính  =>  Bình
Mùi – Tý  =>  Lục hại
Khá
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1997 [Đinh Sửu]
Hải Trung Kim – Giang Hạ Thủy   =>  Tương sinh
Giáp – Đinh  =>  Bình
– Sửu  =>  Lục hợp
Năm 2015 <=> tuổi : 1997 [Đinh Sửu]
Sa Trung Kim – Giang Hạ Thủy   =>  Tương sinh
Ất – Đinh  =>  Bình
Mùi – Sửu  =>  Tam hình
Khá
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 1999 [Kỷ Mão]
Hải Trung Kim – Thành Đầu Thổ   =>  Tương sinh
Giáp – Kỷ  =>  Tương sinh
– Mão  =>  Tam hình
Năm 2015 <=> tuổi : 1999 [Kỷ Mão]
Sa Trung Kim – Thành Đầu Thổ   =>  Tương sinh
Ất – Kỷ  =>  Tương khắc
Mùi – Mão  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà <=> tuổi : 2004 [Giáp Thân]
Hải Trung Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương sinh
Giáp – Giáp  =>  Bình
– Thân  =>  Tam hợp
Năm 2015 <=> tuổi : 2004 [Giáp Thân]
Sa Trung Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương sinh
Ất – Giáp  =>  Bình
Mùi – Thân  =>  Bình
Khá

Tuổi Giáp Tý muốn xem vận hạn tử vi trong năm tới vào Tử vi 2015Vận hạn 2015 để xem công danh sự nghiệp tình duyên,..

Đang tải...

Bình luận