Phong tục tập quán

Ý nghĩa Tiết hàn thực

Đang tải...
Theo phong tục xưa vào tiết Hàn Thực (tức là ngày 3/3) mọi người không nổi lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Hàn thực có nghĩa là thức ăn nguội.
Tiết Hàn Thực nhiều nơi còn gọi là Tết Hàn Thực. Ngày Tết Hàn Thực là ngày có ý nghĩa rất lớn với người Việt trong việc làm đậm đà phong tục Việt nam.
Ý nghĩa ngày Tiết Hàn Thực

Ý nghĩa ngày Tiết Hàn Thực

Ý nghĩa của Tết Hàn Thực cũng đã được thay đổi hơn so với ngày xưa, ngày nay người Việt Nam vào tiết Hàn Thực vẫn nổi lửa nấu nướng bình thường và thường làm bánh trôi bánh chay để tượng trưng cho tết Hàn Thực. Chính vì vậy tết này còn được gọi là Tết Bánh Trôi – Bánh Chay.
Mâm lễ cúng ngày Tết Hàn Thực gồm: Hương, hoa, trầu cau và 5 (hoặc 3 bát) bánh trôi, 5 (3 bát) bánh chay dâng lên bàn thờ. Văn khấn Tết Hàn Thực: Tết Hàn Thực ngày 3 tháng 3 khi cúng Tổ Tiên thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau.
P/S: xem văn khấn của ngày lễ Tiết hàn thực tại Văn khấn Tiết Hàn Thực!
Đang tải...

Bình luận