Bói tên Xem tướng - Coi tướng - xem tướng số

Bói Ai Cập: xem bói tên qua những con số

Đang tải...

Pythagoras là một nhà Toán học, triết học rất nổi tiếng với định lý Pythagore về ba cạnh của tam giác vuông. Những nghiên cứu sâu về Số học của Pythagoras đã dẫn đến sự ra đời của Thần số học. Ông là người đầu tiên thấy được sự sức mạnh của các con số là nền tảng của vũ trụ cũng như số phận con người.

boi-kieu-ai-cap

boi-kieu-ai-cap

Pythagoras tin tưởng rằng thế giới đều có thể biểu đạt được bằng quyền năng của những con số; dù đó là hữu hình hay vô hình, dù là vật chất hay nhận thức đều có thể quy đổi thành số. Đây cũng là nguyên lý đầu tiên và xuyên suốt của hội thần số Pytagore.

Nguyên lý và cơ sở tính toán trong Thần số học

Thần số học dựa trên bảng ánh xạ Hệ thống số Pythagore để quy các thông tin ngày tháng năm sinh và họ tên của bạn về những con số đại diện đã được nêu ở trên. Sau đây là bảng Hệ thống số Pythagore:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Đang tải...

Để tìm con số đại diện từ họ tên cần sử dụng Quy tắc rút gọn dựa vào Hệ thống số Pythagore như sau:

Quy tắc rút gọn với những chữ cái

Cách tính: Từ tên của bạn, lấy tất cả, rồi quy về dãy số theo bảng Pythagore và rút gọn nó để ra số Tên gọi.
Ví dụ: TOM CRUISE (lấy tất cả)

TOM CRUISE => 2 6 4 3 9 3 9 1 5

2 6 4 3 9 3 9 1 5 => 2 + 6 + 4 + 3 + 9 + 3 + 9 +1 + 5 = 42
42 => 4 + 2 = 6

Hoặc Số Ngày sinh

Cách tính: lấy số rút gọn Ngày sinh của bạn (bỏ tháng và năm sinh đi)

Ví dụ: Ngày tháng năm sinh Tom Cruise là 03/07/1962 => ngày sinh là ngày 03 => rút gọn là 03.

Vậy số Ngày sinh của Tom Cruise là 3

Một ví dụ khác, nếu ngày tháng năm sinh của bạn là 29/10/2001 => ngày sinh là 28

29 => 2 + 9 = 11
11 => 1 + 1 = 2
Số Ngày sinh của 29/10/2001 là số 2

Sau khi được con số cuối cùng, bạn hãy tra kết quả với con số tương ứng trong bài viết sau nhé!

 

 

Đang tải...

Bình luận