Xem boi vui - Bói toán vui

Cách tính cốt con gì để luận đoán sang hèn

Đang tải...

Coi người cốt con gì để biết sang hèn

Phàm coi tuổi gì, ngó ngang qua tìm tháng sinh, rồi ngó lên coi nhằm con gì là cốt con đó.

Rồi đối chiếu với bài nói cốt con đó, nói rõ cái số sang hèn của mình chính xác.

Bảng đối chiếu tìm cốt con gì theo Tuổi

Đây là Tuổi

Tháng Sinh

Cốt Trâu

Cốt Cọp

Cốt Thỏ

Cốt Rồng

Cốt Rắn

Cốt Ngựa

Cốt Dê

Cốt Khỉ

Cốt Gà

Cốt Chó

Cốt Heo

Cốt Chuột

Tháng

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Đang tải...

12

1

Sửu Tháng

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12 1 2
Dần Tháng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Mão Tháng 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Thìn Tháng 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Tỵ Tháng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Ngọ Tháng 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Mùi Tháng 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
Thân Tháng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dậu Tháng 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tuất Tháng 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hợi Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ví dụ cụ thể: Bạn Sinh Năm Mậu Thìn (1988); tháng 9 thì sẽ tương ứng với Cốt Rồng.

cach-tinh-cot-con-gi-de-luan-doan-sang-hen

cach-tinh-cot-con-gi-de-luan-doan-sang-hen

Đây là Tuổi Tháng Sinh Cốt Trâu Cốt Cọp Cốt Thỏ Cốt Rồng Cốt Rắn Cốt Ngựa Cốt Dê Cốt Khỉ Cốt Gà Cốt Chó Cốt Heo Cốt Chuột
Tháng 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Sửu Tháng 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
Dần Tháng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Mão Tháng 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Thìn Tháng 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Tỵ Tháng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Ngọ Tháng 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Mùi Tháng 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
Thân Tháng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dậu Tháng 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tuất Tháng 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hợi Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Kết quả Bói Sang Hèn Theo 12 Cốt:

 1. Coi Cốt Chuột, sang hèn: Sanh nhằm cốt Chuột, tâm tánh không can đảm, hay thù nhỏ mọn, hay bệnh tật lặt vặt trong mình thường lắm, hay buồn rầu, ít vui, hay tranh luận, ăn mặc bình thường.
 2. Coi Cốt Trâu, Sang hèn: Sanh nhằm cốt Trâu làm người sính khéo trí sáng, thấy việc gì mau hiểu, tính ngay thẳng với người, số đi xa xứ có an hem bạn tử tế, nhưng việc làm có ích cho đời không đền ơn mà vẫn làm hoài.
 3. Coi Cốt Cọp, sang hèn: Sanh nhằm cốt Cọp không có phát đạt ở xứ cha mẹ sanh, đi xa xứ làm ăn khá, số đặng sang trọng, ăn mặc đầy đủ, luận mưu chi thì có đặng nấy, có quyền hành oai võ, ăn uống dễ, bất luận ngon dở.
 4. Coi Cốt Thỏ, sang hèn: Sanh nhằm cốt Thỏ, làm việc gì ban đầu khởi lớn, lúc sau như không có, như học nhiều biết ít, có số ở chỗ cha mẹ sanh đặng nên, lần lần đến khi lớn tuổi cũng đặng khá, ý vui vẻ mà có tính nhát.
 5. Coi Cốt Rồng, sang hèn: Sanh nhằm cốt Rồng, người đặng sang trọng lại có vẻ oai quyền,tài lợi phát đạt, lại có danh tiếng, ở đặng yên, tính hạnh vui vẻ, hình trạng tốt giúp đời, có tính công bình.
 6. Coi Cốt Rắn, sang hèn: Sanh nhằm cốt Răn, tính ưa chỗ yên tĩnh, tay chân mau lẹ, tính nóng nảy, hung tợn, ít có bệnh tật, ít tai nạn, tính vui vẻ, không muốn đi xa xứ.
 7. Coi Cốt Ngựa, sang hèn: Sanh nhằm cốt Răn, số đặng người sang trọng, ăn mặc đầy đủ, tính hay đi xứ này sang xứ kia, tướng mạo tốt, mưa mô giỏi, tay chân mau lẹ
 8. Coi Cốt Dê, sang hèn: Sanh nhằm cốt Dê, số người lớn tuổi đặng thong thả, ở chỗ cha mẹ sinh không đặng, số hai bàn tay trắng, ới lập nghiệp đặng thành, dầu ở tử tế bao nhiêu, lối xóm cũng hay ghét, ưa ăn trái cây nhiều hơn.
 9. Coi Cốt Khỉ, sang hèn: Sanh nhằm cốt Khỉ, người khó cầm của, ưa đi chơi, tay chân bộ tướng lẹ làng, có tính thông minh ứng biến, nhưng không có tính dè dặt, không chú ý.
 10. Coi Cốt Gà, sang hèn: Sanh nhằm cốt Gà, số người đặng sang trọng, đặng gần người quí nhân đi đâu thì có nha trão bộ hạ nhiều theo hộ vệ, có danh tiếng nhiều, của có công mới hưởng không có công không ăn, tính siêng năng mau lẹ.
 11. Coi Cốt Chó, sang hèn: sanh nhằm cốt Chó, người có tính khẳn khái lắm, ít sợ ai hay giúp đỡ với đời, ở đời hay có lòng bênh vực anh em và trung tính, không chịu người nói nặng lời, ít có hoạn nạn, tuổi lớn trở nên sự nghiệp.
 12. Coi cốt Heo, sang hèn: Sanh nhằm cốt Heo, người có tính ngay thẳng, đặng sang trọng, nhưng không có ở xứ cha mẹ sanh, bề ăn uống dễ hay mạnh khỏe, người tử tế hay yêu chuộng quý thể.

 

Đang tải...

Bình luận