Tâm linh huyền bí

Luật nhân quả hiểu như thế nào mới là đúng?

Đang tải...

Theo như căn cứ theo tâm linh huyền bí của luật nhân quả thì những gì đang có trong đời sống hiện tại của chúng ta chính là do hạt giống đã được gieo từ nhiều đời kiếp trước chứ không phải chỉ mới tạo ra ở trong đời này.

Nhân Quả không phải là một công thức cố định

Luật nhân quả khác hơn những điều luật cấm giới vì nó không mang tính giới điều như là giới luật mà người ta đã lãnh thọ. Nhân quả, sở dĩ người ta gọi là luật bởi vì nó là luật tắc thiên nhiên có tác dụng vận hành chi phối toàn thể vũ trụ. Hơn thế nên mới nói nhân quả là một chân lý phổ biến. Và hơn hết nhân quả không phải là một công thức cố định nhưng nó luôn chuyển biến, bất định và chắc chắn nó không phải là cái khuôn đúc ra sản phẩm nhất định mười cái như một. Tuy nhiên cùng một việc tốt nhưng kết quả chủ yếu là do duyên hỗ trợ như thế nào và có thể xem hạt giống tâm thức là trạng thái quyết định tất cả.

Nhân quả là một hệ thống phức tạp

Đang tải...

Nhân quả là một hệ luận diễn tiến khá chặt chẽ đa dạng và biến thể. Trên đời này không có một thứ gì mà không có nhân quả. Nhân quả được đặt định trên chiều thời gian. Vì  thế từ nhân tới quả phải có thời gian. Ngoài chánh nhân ra thì nó còn nhiều trợ duyên khác nữa. Cho nên nhân quả là một hiện tượng rất phức tạp xuyên suốt qua ba thời kỳ chớ không phải đơn giản như nhiều người lầm tưởng.

Những người hiểu nhân quả và khéo biết ứng dụng vào trong đời sống thì họ sẽ có được lợi lạc rất lớn. Có thể nói nhân quả chính là quy luật vận hành tự nhiên của vũ trụ. Không ai đặt định bày ra luật nhân quả này. Chính vì vậy mỗi người hãy cố gắng khéo ứng xử hành hoạt đúng theo luật nhân quả, tức theo chiều hướng thánh thiện để có thể gặt hái nhiều điều lợi lạc trong cuộc sống hiện tại.

Nhân phải có duyên hỗ trợ mới thành quả

Nhân là hạt giống, duyên là những gì hỗ trợ bên ngoài để hạt nhân nẩy mầm phát triển. Hạt giống cần có đất, phân, nước và ánh sáng thì nghiệp nhân cũng cần có duyên từ cuộc sống cá nhân, tập thể và xã hội hỗ trợ thì mới thành quả được. Những hiện tượng xảy ra tương thích với hạt nhân đã gieo thì chỉ có chính đương sự cảm nhận và chuyển hóa từ tâm thức. Một quả báo xấu thì chắc chắn là nguyên nhân xấu nhưng không thể nguyên nhân xấu sẽ đưa đến quả báo tương ứng mà cò do duyên từ hoàn cảnh hỗ trợ mà biến cách khác nhau. Từ đó ta hiểu rằng nhân như vậy, duyên như vậy thì chắc chắn sẽ ra quả như vậy.

 

Đang tải...

Bình luận