Tử vi 2016 Tử vi tuổi Mão

Tử vi 2016 Đinh Mão 1987 nữ mạng

Đang tải...

Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng (Sanh từ 29-1-1987 đến 16-2-1988) là người nóng nảy nhưng mau nguôi, có nhiều tham vọng nhưng thiếu sự phấn đấu bền bỉ, khó làm nên chuyện lớn.

Đang tải...

Tử vi 2016 Đinh Mão 1987 nữ mạng

Năm 1987
Năm âm lịch: Đinh Mão
Giải thích: Vọng Nguyệt Chi Thố – Thỏ ngắm trăng
Mạng: Lư trnng Hỏa (Lửa lò)
Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
Hạn: Ngũ mộ: Phòng mất của, hao tài
Vận niên : Thố lộng Nguyệt ( Thỏ giỡn trăng) tốt
Thiên can: Đinh gặp Bính: Cùng Hảnh, thuận lợi
Địa chi: Mẹo gặp Thân: Khắc nhập, hao tổn
Màu sắc : Hạp màu: Đỏ, xanh; Kỵ: Đen, vàng

Tổng quát:
Quý Cô tuổi Đinh Mẹo là người nóng nảy nhưng mau nguôi, có nhiều tham vọng nhưng thiếu sự phấn đấu bền bỉ, khó làm nên chuyện lớn. Bản tính trung hậu, được người quý mến lại có tài nâng ăn nói, ngoại giao, nếu sinh hoạt trong các ngành thương mại, dịch vụ, ngoại giao, sân khấu… dễ thành công hơn các ngảnh nghề có tính chuyên môn. Tuy nhiên Quý Cô ít bằng lòng với hiện tại, thường “ bò đây bắt đỏ” hay “ đứng núi này trông núi nọ”, vì vậy mà cuộc sống phải chịu thăng trầm.

Sự nghiệp:
Năm nay, tình cảm tương đối an vui vì công việc làm ăn có nhiều thành tựu.
Nếu đã có gia đình, vợ chồng có nhiều hạnh phúc, thỏa mãn những ước mơ chưa thực hiện được, Tuy nhiên, Quý Cô là người muốn cất giữ hơn là cho ra, tiền bạc có thể là tác nhân gâỵ bất hòa giữa chồng vợ. Nên bàn bạc cùng nhau, đừng tiếc tiền khi làm việc phải.

Tình cảm:
Năm nay, công việc làm ăn không thuận, tình cảm gia đạo cũng khó được an vui.
Nếu đã cồ gia đình, Quý Anh cần quan tâm nhiều hơn đến vợ con. Bản tính vốn năng động, ít chịu ờ yên một chỗ và ham vui với bên ngoải, thiếu sự chia xẻ với vợ con…làm cho gia đình khòng được ẩm áp.

Sức khỏe:
Năm nay Sao Hạn tốt nhưng Địa chi bị Khắc, cần quan tâm đến các chứng về đường khí huyết và có thẻ bị đau răng
Lái xe cẩn thận.

Đang tải...

Bình luận