Tử vi tuổi Ti Vận hạn năm 2015 - Xem vận hạn trong năm

Vận hạn 2015 tuổi Đinh Tỵ nữ mạng

Đang tải...

Vận hạn tuổi Đinh Tỵ nữ mạng 39 tuổi (sinh từ 18 – 2 1977 đến 06- 02- 1978) có hạn nhẹ, cần phòng các vật nhọn sắt thép gây xây xát tay chân.

vận hạn tuổi định tỵ nữ năm 2015

Vận hạn 2015 tuổi Đinh Tỵ nữ mạng

Tướng tinh: Chim Cú Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý

MẠNG: Sa trung Thổ (Đất pha cát)

SAO: Mộc Đức: Danh lộc tốt

Đang tải...

HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay chân nhẹ

VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột về đồng), tốt

THIÊN CAN: Ất gặp Đinh (sinh nhập, tốt)

Màu sắc tuổi Đinh Tỵ nữ: Đỏ, Vàng;  Kỵ màu: Xanh, Đen

Xem boi về sao chiếu mệnh tuổi Đinh Tỵ nữ năm nay gặp sao Mộc Đức chiếu mạng, công việc làm ăn gây nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Sạo Mộc Đức thuộc hành Mộc, đối với mạng Thổ Quý Cô càng có nhiều thuận lợi, được Quý nhân giúp đỡ, danh lộc thăng tiến.

Về vận hạn, năm nay tuổi Đinh Tỵ nữ có hạn nhẹ, chỉ bị xây xát nên phòng các vật nhọn sắt thép gây xây xát tay chân. Hạn này là hạn Tam Kheo(nhẹ).

CÚNG SAO HẠN:

Về cúng sao giải hạn tuổi Đinh Tỵ nữ , hàng tháng vào lúc 9 giờ tối, ngày 25 âm lịch dùng 20 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái.

Xem cách dâng sao giải hạn tại Văn khấn! Xem tử vi trong năm nay xem tại Tử vi 2015!

Đang tải...

Bình luận