Vận Hạn

Vận hạn 2016 Bính Ngọ 1966 Nữ Mạng

Đang tải...

Vận hạn 2016 Bính Ngọ Nữ Mạng sinh năm 1966 gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Chủ về ăn nói thị phi, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, đề phòng các bệnh liên quan máu huyết

Đang tải...

Năm 1966
Năm âm lịch: Bính Ngọ 
Giải thích: Hành Lộ Chi Mã – Ngựa chạy trên đường
Mệnh: Thủy
Giải nghĩa : Nước trên trời 

van-han-2016-binh-ngo-1966-nu-mang

Vận hạn 2016 Bính Ngọ 1966 Nữ Mạng

1. Xét ảnh hưởng của sao chiếu mệnh

Xem vận hạn 2016 thân chủ gặp sao La Hầu chiếu mệnh: Khấu thiệt tinh, chủ về ăn nói thị phi, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết, Kỵ tháng giêng, tháng bảy. Lưu ý ảnh hưởng của sao tới thân chủ: Rất kỵ
Ngũ hành của thân chủ là Thủy, ngũ hành của sao là Kim, do Ngũ hành của thân chủ và ngũ hành của sao tương sinh, vì là sao Hung nên hạn của bạn sẽ nặng hơn bình thường, hãy đề phòng

2. Xét hạn Kết Hung:

Năm 2016 thân chủ gặp hạn Diêm Vương: đây là Hạn xấu, Đề phòng người xa mang tin buồn, nếu là phụ nữ đang mang thai đề phòng sản nạn

3. Xét hạn tam tai:

Trong năm 2016 bạn gặp hạn tam tai, Khi vào vận tam tai thì thường gặp trở ngại, rủi ro, dễ bị bệnh tật hay mất của, khó khăn trong công việc. Vì vậy quan điểm đa số mọi người đều tránh làm những việc lớn trong năm này.Tuy nhiên nếu công việc bạn đang làm từ những năm trước chưa xong thì có thể tiếp tục Còn nếu định khởi động việc mới thì nên đề phòng. Cách cúng hạn tam tai mời bạn xem tại đây
Gia chủ tuổi Bính Ngọ, cần tránh các năm tam tai: Thân-Dậu-Tuất
Năm 2016 tức năm (Bính Thân) sẽ phạm tam tai.

4. Hạn Kim Lâu:
Gia chủ sinh năm 1966 trong năm 2016, đạt 51 tuổi. Năm nay bạn rơi vào hạn Kim Lâu Tử ( Kỵ con, sẽ ảnh hưởng đến con cái hoặc thai sản).

Đang tải...

Bình luận