Vận Hạn

Vận hạn 2016 Quý Sửu 1973 Nam mạng

Đang tải...

Xem vận hạn 2016 tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 Nam mạng – gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, tốt vào tháng chín nhưng kỵ tháng mười. Chủ về danh lợi, hỉ sự.

van-han-2016-quy-suu-1973-nam-mang

Vận hạn 2016 Quý Sửu sinh năm 1973 Nam mạng

Năm 1973
Năm âm lịch: Quý Sửu 
Giải thích: Lan Ngoại Chi Ngưu – Trâu ngoài chuồng
Mệnh: Mộc
Giải nghĩa : Gỗ cây dâu 

1. Xét sự ảnh hưởng của sao chiếu mệnh

Năm nay thân chủ gặp sao Thái Âm chiếu mệnh: Chủ dương tinh (mặt trăng), tốt vào tháng chín nhưng kỵ tháng mười. Chủ về danh lợi, hỉ sự. Lưu ý ảnh hưởng của sao tới thân chủ: Rất tốt
Ngũ hành của thân chủ là Mộc, ngũ hành của sao là Kim, do Ngũ hành của thân chủ và ngũ hành của sao tương khắc, vì là sao Cát nên may mắn của bạn sẽ bị giảm đi so với bình thường

2. Gặp hạn Kết Hung:

Năm 2016 thân chủ gặp hạn Diêm Vương: đây là Hạn xấu, Đề phòng người xa mang tin buồn.

3. Xem hạn tam tai:

Năm 2016 tức năm (Bính Thân) sẽ không phạm tam tai.

Đang tải...

4. Hạn Kim Lâu:

Năm 2016, gia chủ 44 tuổi, nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ phạm kim lâu.

5. Hạn Hoàng Ốc :

Năm 2016, gia chủ 44 tuổi, nếu năm đó tiến hành xây nhà không phạm hoàng ốc.

Đang tải...

Bình luận