Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu thứ 4 ngày 19/8/2015

Đang tải...

Xem ngày tốt xấu thứ 4 ngày 19/8/2015 (Thứ Ba– Ngày Bính Dần– 18/08 tức 05/07 ÂL – Ngày cát), nên làm xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thuỷ lợi, chặt cỏ phá đất,. Hôm nay không phải kiêng kỵ làm gì cả.

Lô trung Hỏa thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, Trực: Phá và Sao: Thất (cát)

Đang tải...
Xem ngày tốt xấu thứ 4 ngày 19/8/2015

Xem ngày tốt xấu thứ 4 ngày 19/8/2015

Giờ tốt xấu

Giờ hoàng đạo: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
Giờ hắc đạo: Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

Tuổi xung khắc

Hợp: lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục

Khắc: xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Nam
Tài thần: Hướng Đông
Hắc thần: Hướng Nam
Sao tốt
Nguyệt đức hợp: Tốt mọi việc, kỵ tố tụng
Cát Khánh: Tốt mọi việc
Ích Hậu: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi
Sát cống: Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu (trừ Kim thần thất sát)
Thiên Ân: Tốt mọi việc
Sao xấu
Thiên Lại: Xấu mọi việc
Hoang vu: Xấu mọi việc
Chu tước hắc đạo: Kỵ về nhà mới; khai trương

Xem boi ngày tốt xấu 19/8/2015

Nên làm: Khởi công tạo tác việc gì cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thuỷ lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn.
Kiêng cữ: Sao Bích toàn kiết, không có việc gì phải kiêng cữ.
Đang tải...

Bình luận